Playlisty Kecárna
Reklama

Slaves Of Concrete - text, překlad

A gray giant rises among green prairies
That in a time will disappear
Before its magnificence.
Šedý obr stoupá mezi zelenými prériemi
Které časem zmizí
Před jeho velkolepostí.
Its foundations are built out of
Human unconsciousness.
Jeho základy jsou postaveny
Z lidského nevědomí.
Now the trine of the birds is hidden
With the noise of machines and the fog
Is mixed with the smog of factories.
Teď je trojice ptáků ukrytá
Za zvuky strojů a mlha
Se smíchala se smogem z továren.
Suffocated by the progress,
We defy a natural law
And she cries for her wounds,
It's a concrete jungle.
Udušení v procesu,
Vzpíráme se přírodním zákonům
A ona pláče pro svoje rány,
Je to betonová džungle.
A gray giant rises among green prairies
That in a time will disappear
Before its magnificence.
Šedý obr stoupá mezi zelenými prériemi
Které časem zmizí
Před jeho velkolepostí.
Its foundations are built out of
Human unconsciousness.
Jeho základy jsou postaveny
Z lidského nevědomí.
Suffocated by the progress,
We defy a natural law
And she cries for her wounds,
It's a concrete jungle.
Udušení v procesu,
Vzpíráme se přírodním zákonům
A ona pláče pro svoje rány,
Je to betonová džungle.

Text přidal nightmareph

Text opravila VercaE98

Překlad přidala VercaE98

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Gothic Dreams

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.