Playlisty Kecárna
Reklama

Misregard For Fear - text, překlad

There is no place for love here,
hatred is taken reason,
killing is nonsense.
Tady není místo pro lásku,
Nenávist vzala rozum,
zabíjení je nesmysl.
The paradise of god is now a hell
Of ambition and selfishness.
Ráj boha je teď peklem
Touhy a sobectví.
But there is somebody who created it
Genocides take place everyday
before the regardless look of people.
Ale je tu někdo, kdo to vytvořil
Genocidy se konají každý den
před bezohlednými pohledy lidí.
The paradise of god is now a hell
of ambition, it's an illness
that science hasn't diagnosed
Is the misregard for fear.
Ráj boha je teď peklem
touhy, je to nemoc
kterou věda ještě nediagnostikovala
Je to nedbalost strachu.
Everyone accuses and points down,
Nobody cares, the world suffers
An illness...
Všichni obviňují a ukazují dolů,
Nikoho se nezajímá, svět trpí
Nemoc...
The paradise of god is now a hell
Of ambition and selfishness.
Ráj boha je teď peklem
Touhy a sobectví.
The paradise of god is now a hell
Of ambition, it's an illness
that science hasn't diagnosed
Is the misregard for fear.
Ráj boha je teď peklem
touhy, je to nemoc
kterou věda ještě nediagnostikovala
Je to nedbalost strachu.

Text přidal nightmareph

Text opravila VercaE98

Překlad přidala VercaE98

Překlad opravila VercaE98

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Gothic Dreams

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.