Playlisty Kecárna
Reklama

Gothic Dreams - text, překlad

Only in my dreams I know you,
I wake up, I can't remember you.
Are you in my thoughts or wait for me?
In your agonic existence.
Znám tě pouze ve svých snech
Když se vzbudím, tak si tě nepamatuji.
Jsi v mých myšlenkách nebo na mě čekáš?
Ve své agonické existenci.
Enchanted nights,
By the fantasy of my dreams,
Roads of dust show me the path of a destiny.
Okouzlené noci,
Fantazií mých snů,
Prašné cesty mi ukazují stezky osudu.
Gothic dreams, silent dreams,
Full of passion and beauty,
Unexplained desire before a face,
That weaken my man strength.
Gotický sen, tichý sen,
Plný vášně a krásy,
Nevysvětlitelná touha před obličejem,
Která vzbudila moji mužskou sílu.
I find your wonderful beauty
Behind a tender veil,
And your naked body
Turns sensible to me.
Najdu tvoji obdivuhodnou krásu
Za jemným závojem,
A tvoje nahé tělo
Se ke mě citlivě otočí.
Naked between white sheets,
You are pure reflecting sadness,
Just wait for the day, that I'll never wake up,
I don't wanna wake up of this dream.
Nahá mezi bílými prostěradly,
Čistě odrážíš smutek,
Jen počkej na ten den, kdy se nikdy neprobudím,
Nechci se probudit z tohoto snu.
Only in my dreams I know you
I wake up, I can't remember you.
Are you in my thoughts or wait for me?
In your agonic existence.
Znám tě pouze ve svých snech
Když se vzbudím, tak si tě nepamatuji.
Jsi v mých myšlenkách nebo na mě čekáš?
Ve své agonické existenci.

Text přidal nightmareph

Text opravila VercaE98

Překlad přidala VercaE98

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Gothic Dreams

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.