Playlisty Kecárna
Reklama

Cold Woman - text, překlad

Teach me your way of loving
Incomprehensible and discreet,
Your kisses are a snowy mountain
That melts in my interior.
Nauč mě tvůj způsob milování
Nepochopitelný a diskrétní,
Tvoje polib jsou jako zasněžené hory
Které se rozpouští v mém nitru.
I don't understand your claims
my passion is lost in your unmoving body
don't insult my humanity
my male logic needs an explanation
my weakness ties down the freedom
to shake the wings of my sex.
Nerozumím tvým nárokům
Můj chtíč je ztracen ve tvém nepohybujícím těle
Neurážej moji lidskost
Moje mužská logika potřebuje vysvětlení
Moje slabost omezuje svobodu
Zatřást křídly mého pohlaví.
Don't think about the rest,
you just have a rule,
your own freedom.
Nemysli na zbytek,
prostě náš pravidlo,
tvou vlastní svobodu.
Tell me your fear cold woman
I fear society.
Pověz mi jaký je tvůj strach, chladná ženo
Já se bojím společnosti.
Cold woman strip yourself before me
And express your most hidden feelings,
Don't keep your passion to yourself
for foolish restrictions.
Chladná ženo, obnaž se přede mnou
A vyjádři svoje nejskrytější pocity,
Nenechávej si svoji vášeň pro sebe
pro pošetilá omezení.
Don't think about the rest,
you just have a rule,
your own freedom.
Nemysli na zbytek,
prostě náš pravidlo,
tvou vlastní svobodu.
Tell me your fear cold woman
I fear society.
Pověz mi jaký je tvůj strach, chladná ženo
Já se bojím společnosti

Text přidal nightmareph

Text opravila VercaE98

Překlad přidala VercaE98

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Gothic Dreams

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.