Kecárna Playlisty
Reklama

Swan Saivo - text, překlad

playlist Playlist
Inside the cradle without the sun,
On frozen tides he tries to carry on,
By a mistake it was all gone
Vevnitř hrobu bez slunce,
na zmrzlých proudech se snaží pokračovat,
omylem to všechno bylo pryč.
Still seeking the twin for the tainted swan,
Who glows in all the shades of grey,
But he is facing the lightless dawn again
Stále hledá dvojče pro poskvrněnou labuť,
která září ve všech odstínech šedé,
ale čelí znovu neosvětlenému úsvitu.
Small hours' mist,
Upon the frozen land,
Weariness in the wayfarer's eyes,
No time to catch his breath
Malé hodiny mlhy,
nad zmrzlou zemí,
Únava v poutníkových očích,
Nemá čas popadnout svůj dech.
He walks alone recalling,
The omen of the swan from his dreams,
Wading through the gloomy backwoods,
By the surging darkened stream
Jde sám vzpomínajíce,
na předzvěst labuti ze svých snů,
Brouzdá se skrz ponuré odlehlé oblasti,
Vlněním ztmaveného proudu.
New sun once rose behind the fell,
Brought her sisters down to the earth,
They called the Maiden Saivo,
To guide the swan to the furthest shore
Nové slunce jednou vstane za poražení,
Přinesl její sestry dolů na zemi,
Nazývají ji Panna Saivo,
Aby provedli labuť na nejvzdálenější břeh.
He knows the signs of the sullen skies,
And rhymes to open her sleeping eyes,
Just can't let go of his dream and start to live alone.
On zná znamení mrzutých nebes,
A rýmů, které otvírají její spící oči,
Nemůže jen tak nechat odejít svůj sen a začít žít sám.

Text přidal Azazel-Andel

Video přidal Azazel-Andel

Překlad přidala 0terush7

Je zde něco špatně?
Reklama

Saivon Lapsi

Reklama

Eternal Tears Of Sorrow texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.