Kecárna Playlisty
Reklama

Maybe - text, překlad

playlist Playlist
How do I stop myself from
Falling in love with you
When I've already got a man that
Swears that his love is true
Jak se mám přestat
Do tebe zamilovávat
Když už jsem vždycky měla muže
Který mi přísahal, že je to pravá a upřímná láska
Oh you just can't tell me
This isn't anything
But the more time we spend together
The more that I start to sink
Oh, ty mi prostě nedokážeš říct
Že to nic není
Ale víc času, který jsme strávili spolu
Víc, než jsem se žačala potápět
(Deeper)
This ain't love thats starting to make me fall
And if this ain't lust then I dont know what's going on
And if you fall I know where to catch you babe
I'm taking time, so I can say this the right way
(Hlouběji)
Tohle není láska, která mě začíná táhnout na dno
A pokud to není chtíč, pak nevím, co se děje
A pokud budeš padat, vím, kde tě chytím, zlato
Mluvím celou dobu, tak můžu říct, že tohle je správná cesta
Stop think and maybe,
We could fall in love, oh this is crazy
Leaving that other guy that called bye?
Heart feels like I'm bleeding inside, I could cry
Přestaň myslet a možná
Se můžeme zamilovat, oh, je to šílené
Opouštím dalšího kluka, co řekl sbohem?
V srdci se cítím, jako bych měla vnitřní krvácení, mohla bych brečet
Sometimes I catch myself,
Drifting off in your eyes,
Wonder if I need,
Something new in my life
Někdy se přistihnu
Jak se topím ve tvých očích
Přemýšlím, jestli potřebuju
Ve svém životě něco nového
For the all the wrongs that we're doing,
Can't seem to help myself
Somebody told me love was simple
Why is it causing me hell?
Pro všechny ty chyby, co jsme udělali
Se zdá, že si nemůžu pomoci
Někdo mi řekl, že láska je jednoduchá
Proč mi teda způsobuje takové peklo?
When I see my reflection in your eyes
My stomach gets butterflies
You can't tell me you dont feel this vibe
Athough simple, feels so nice
Když vidím svůj odraz ve tvých očích
Mám v břiše motýlky
Nemůžeš říct, že ten podnět taky necítíš
I když je jednoduchá, je to krásný pocit
Stop think and maybe,
We could fall in love, oh this is crazy
Leaving that other guy that called bye?
Heart feels like I'm bleeding inside, I could cry
Přestaň myslet a možná
Se můžeme zamilovat, oh, je to šílené
Opouštím dalšího kluka, co řekl sbohem?
V srdci se cítím, jako bych měla vnitřní krvácení, mohla bych brečet
I know its hard for it to end like this
But it means to be strong, just for one kiss
The way you carry on, its like its killing me
Nothing like a good home estability
But aint just ...
Something more real than my first man
Ho we going to do this situation,
Cause im starting to feel your impatience
In my lifetime ive seen no regrets
And every single step I take is correct
But we're getting caught up like milly jackson
Wishing I was back in the hood, chilling and maxing?
Hell all my friends say its drama,
That im the one that told them about life and karma
If thats the risk that im taking it
Walls mean nothing to me, walls are breaking
Vím, že je těžké s tím takhle skoncovat
Ale znamená to být silný, jen pro jednu pusu
To, jak pokračuješ, jako by mě to zabíjelo
Nic jako dobrá domácí pohoda
Ale ne takové...
Něco víc skutečného, než můj první muž
Ho, uděláme takovou situaci
Protože začínám cítit tvou netrpělivost
Ve svém životě jsem neviděla žádnou lítost
A každý krok, který udělám, je správný
Ale zapletli jsme se jako Milly Jackson
Přál by sis, abych byla zase v kapuci, uklidňovala jsem se a maximalizovala?
Peklo, všichni mí přátelé říkají, že je to drama
Že jsem jediná, kdo jim povídal o životě a karmě
Pokud je to riziko, které podstupuju
Zdi pro mě nic neznamenají, zdi se bortí
When I see my reflection in your eyes
My stomach gets butterflies
You can't tell me you dont feel this vibe
Athough simple, it feels so nice
Když vidím svůj odraz ve tvých očích
Mám v břiše motýlky
Nemůžeš říct, že ten podnět taky necítíš
I když je jednoduchá, je to krásný pocit
Stop think and maybe,
We could fall in love, oh this is crazy
Leaving that other guy that called bye?
Heart feels like im bleeding inside, I could cry

Přestaň myslet a možná
Se můžeme zamilovat, oh, je to šílené
Opouštím dalšího kluka, co řekl sbohem?
V srdci se cítím, jako bych měla vnitřní krvácení, mohla bych brečet
Stop think and maybe,
We could fall in love, oh this is crazy
Leaving that other guy that called bye?
Heart feels like I'm bleeding inside, I could cry
Přestaň myslet a možná
Se můžeme zamilovat, oh, je to šílené
Opouštím dalšího kluka, co řekl sbohem?
V srdci se cítím, jako bych měla vnitřní krvácení, mohla bych brečet

Text přidala bork

Video přidala bork

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama

The 18th Day

Reklama

Estelle texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.