Kecárna Playlisty
Reklama

Reverse this curse - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
A withered past and a blurry future,
My hearts on an auction,
It goes out to the highest bid.
Uschlá minulost a budoucnost rozmazaná,
Mé srdce je na aukci,
Jde k nejvyšší nabídce.
I live too fast, and I know I will lose her,
But there is an option, to die is to live in her head.
Žiju moc rychle, a vím, že ji ztratím,
Ale je tu možnost, zemřít znamená žít v její hlavě.
So I'll hang on, never let go.
I dug this pain into my chest.
It's dead
Tak na tom budu lpět, nikdy to nenechám jít.
Já jsem vykopal tuto bolest do mé hrudi.
Je to mrtvý
[Chorus:]
One last chance to reverse this curse,
You stole my heart but I had it first.
And now I see you've got something to prove,
And nothing to lose, so let me tell you the truth.
[Chorus:]
Jedna poslední možnost zvrátit toto prokletí,
Ukradla jsi mi srdce, ale já ho měl první.
A teď vidím, že máš něco, co chceš dokázat,
A nic, co ztratit, a tak mi dovol říct pravdu
A deadly wish but it should've come sooner,
A corpse in a funeral that I would never attend.
There is a light on in the back of this house,
But you're not around, to die is to live in her head.
Smrtící přání, ale mělo přijít dřív,
Mrtvola na pohřbu, kterého se nikdy nezúčastním.
Tam je světlo v zadní části tohoto domu,
Ale nejsi v okolí, zemřít znamená žít v její hlavě.
So I'll hang on, never let go.
I dug this pain into my chest.
It's dead
Tak na tom budu lpět, nikdy to nenechám jít.
Já jsem vykopal tuto bolest do mé hrudi.
Je to mrtvý
[Chorus:]
One last chance to reverse this curse,
You stole my heart but I had it first.
And now I see you've got something to prove,
And nothing to lose so let me tell you the truth.
[Chorus:]
Jedna poslední možnost zvrátit toto prokletí,
Ukradla jsi mi srdce, ale já ho měl první.
A teď vidím, že máš něco, co chceš dokázat,
A nic, co ztratit, a tak mi dovol říct pravdu
So this goes out to the ones that fall in love,
And to the girl that filled my dark.
Last night I had the weirdest dream,
That you and I drove up the darkest streets,
Passing through these city lights,
Closure for the kids that died.

Takže to vyjde na ty, kteří se zamilovali
A na dívku, která zaplnila mou temnotu.
Minulou noc jsem měl nejdivnější sen,
Že ty a já jsme jeli po nejtemnější ulici,
Projíždějící skrze městská světla,
Uzávěrky pro děti, které zemřely.
One last chance to reverse this curse,
You stole my heart but I had it first,
And now I see you've got something to prove,
And nothing to lose so let me tell you the truth.[x2]
Jedna poslední možnost zvrátit toto prokletí,
Ukradla jsi mi srdce, ale já ho měl první.
A teď vidím, že máš něco, co chceš dokázat,
A nic, co ztratit, a tak mi dovol říct pravdu[X2]
So this goes out to the ones that fall in love.
And to the girl that filled my dark.
Takže to vyjde na ty, kteří se zamilovali
A na dívku, která zaplnila mou temnotu.

Text přidala luci612

Text opravila Katsyu-sama

Video přidala XxSTARxX

Překlad přidala EmOgirl125

Překlad opravila enchanted

Je zde něco špatně?
Reklama

Dying Is Your Latest Fashion

Reklama

Escape The Fate texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.