Playlisty Kecárna
Reklama

I Can Swing A Mic Like Nobody's Business - text, překlad

playlist Playlist
Oh my god, I have the remedy for love
I struck the glass, it broke the bones inside my fist, and I'm ok
I cannot change you, I cannot change you
You never change, you never change
I never would expect to be this in the end
Oh, můj bože, mám lék na lásku
Udeřil jsem sklenici, zlomila mi kosti v mé pěsti a jsem ok
Nemůžu tě změnit, nemůžu tě změnit
Nikdy se nezměníš, nikdy se nezměníš
Nikdy bych nepředpokládal, že tohle bude na konci
Something so profound, something you won't expect
Take this scripture like a picture, wear it around your neck
The sky, it opens up
Don't get swallowed by the flames
What's mine is yours and yours is mine, so take me away
Něco tak hlubokého, něco, co nebudeš čekat
Vezmi tento verš jako obrázek, nos ho kolem svého krku
Nebe se otevírá
Nenech se spolknout plameny
Co je mé je tvé a tvé je mé, ta mě vezmi pryč
You hear the sounds, the carried out
It swells and I was never the same
There's no sympathy for the dead
We dance like zombies do, in the middle of the rain
Slyšíš zvuky odnášené ven
Bobtná to a nikdy to nebylo stejné
Ke smrti není sympatie
Tančíme jako zombie uprostřed deště
We see the stones falling from the sky, on fire
The blinding light that's beaming from your eyes, our desire
Life has died, and yet we're still alive, we'll tell them all
Our sea of damn, crashing like a tidal wave, wave
Vidíme kameny padající z nebe, na oheň
Oslepující světlo, které září z tvých očí, naše touha
Život zemřel a přesto jsme stále naživu, řekneme jim všechno
Naše moře zatracení, shazuje jako přílivová vlna, vlna
I can't breathe
Wake up from this nightmare that I'm in
Dive into a holy river, and wash away my sins
As I reach, sanctify, the surface of the water
I will bleed, and burn out my eyes
Nemůžu dýchat
Probuď mě z této noční můry, ve které jsem
Potop se do svaté řeky a smyj mé hříchy
Když se natahuji k posvěcení, povrch vody
Budu krvácet a vypálím své oči
You hear the sounds, their carried out
It swells and I was never the same
There's no sympathy for the dead
We dance like zombies do, in the middle of the rain
Slyšíš zvuky odnášené ven
Bobtná to a nikdy to nebylo stejné
Ke smrti není sympatie
Tančíme jako zombie uprostřed deště
We see the stones falling from the sky, on fire
The blinding light that's beaming from your eyes, our desire
Life has died, and yet we're still alive, we'll tell them all
Our sea of damn, crashing like a tidal wave, wave
Vidíme kameny padající z nebe, na oheň
Oslepující světlo, které září z tvých očí, naše touha
Život zemřel a přesto jsme stále naživu, řekneme jim všechno
Naše moře zatracení, shazuje jako přílivová vlna, vlna
Endure the means, of the grief of our father
You think it's hot now, hot now, well just wait
A hundred thousand wings soaring through the sky
At intense speeds, we can't catch with our eyes
You hear the sounds of a third carry out
Just wait (just wait)
You hesitate
Znamená to vydržet smutek našeho otce
Myslíš, že je to teď horké, horké, no, prostě čekej
Sto tisíc křídel stoupá oblohou
V intenzivních rychlostech, nemůžeme tě zaujmout
Slyšíš zvuky třetí odnesené
Prostě čekej (prostě čekej)
Váháš
I have the remedy to the poisonous kiss
I struck the glass, it shattered bones in my fist
I have the remedy to the poisonous kiss
I struck the glass, it shattered bones in my fist
I have the remedy to the poisonous kiss
I struck the glass, it shattered bones in my fist
I have the remedy to the poisonous kiss
I struck the glass, it shattered bones in my fist
I have the remedy to the poisonous kiss
I struck the glass, it shattered bones in my fist
Mám lék na otrávený polibek
Udeřil jsem sklenici, roztříštila mi kosti v mé pěsti
Mám lék na otrávený polibek
Udeřil jsem sklenici, roztříštila mi kosti v mé pěsti
Mám lék na otrávený polibek
Udeřil jsem sklenici, roztříštila mi kosti v mé pěsti
Mám lék na otrávený polibek
Udeřil jsem sklenici, roztříštila mi kosti v mé pěsti
Mám lék na otrávený polibek
Udeřil jsem sklenici, roztříštila mi kosti v mé pěsti

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Escape the Fate (demo)

Reklama

Escape The Fate texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.