Playlisty Kecárna
Reklama

Vanish Canvas - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Your star burns and dies out a thousand times over
But still remains a source of light to guide you home
In flight or in freefall, glide along the evergreen
Motes of dust resembling constellations
Every step directed with purpose
Unwearied in your desire to seek
The others seeking virtue to follow
Will track the living imprint of your feet
Waking into the moment
From a fever dream
Two steps behind, observing
Compulsive thoughts in a conscious dream
Tvá hvězda hoří a umírá na tisíckrát dokola a dokola
Ale pořád zůstává zdrojem světla, které tě zavede domů
V letu nebo volném pádu, klouzáš podél chvojí
Smítka prachu připomínající souhvězdí
Každý krok řízený záměrem
Neunavující ve své touze objevovat
Ti, kdo hledají ctnost, již by mohli následovat
Vystopují přežívající otisk tvého chodidla
Vcházející do okamžiku
Z horečného snu
Dva kroky dozadu, pozorujíc
Nutkavé myšlenky v uvědomělém snu
Let this moment break your heart
Something greater to impart
Anxieties that you try to pacify
Will keep you going under
Follow me to the sound
Conscious soul to be found
Nechť ti tenhle okamžik zlomí srdce
Něco většího, co může poskytnout
Úzkosti, které se snažíš zklidnit
Tě budou pořád stahovat dolů
Následuj mě do zvuku
Uvědomělá duše k nalezení
Anchors cast in the disarray
Drift away, drift away, unafraid of what awaits
Endless edge of an endless horizon
Ships passing like ghosts over graves
Set yourself upon the precipice of the Earth
Feeling through everything
Kotvy připevněné ve zmatku
Odchyl, odchyl, beze strachu před tím, co jej čeká
Nekonečný okraj nekonečného horizontu
Lodě proplouvající jako duchové ze záhrobí
Postav se na propast Země
V pocitu všeho v okolí
Let this moment break your heart
Something greater to impart
Anxieties that you try to pacify
Will keep you going under
Let this moment break your heart
Something greater to impart
Anxieties that you try to pacify
Will keep you going under (going under)
Follow me to the sound (follow me)
Conscious soul to be found
Nechť ti tenhle okamžik zlomí srdce
Něco většího, co může poskytnout
Úzkosti, které se snažíš zklidnit
Tě budou pořád stahovat dolů
Nechť ti tenhle okamžik zlomí srdce
Něco většího, co může poskytnout
Úzkosti, které se snažíš zklidnit
Tě budou pořád stahovat dolů (Stahovat dolů)
Následuj mě do zvuku (Následuj mě)
Uvědomělá duše k nalezení
Compulsive thoughts in a conscious stream
The moment hits you like a cannon blast
When you wake into being, unidentified with your past
The moment hits you like a cannon blast
Nutkavé myšlenky v uvědomělém průtoku
Ten okamžik tě zasáhne jako dělový výbuch
Když procitneš do bytí, neidentifikovaný se svou minulostí
Ten okamžik tě zasáhne jako dělový výbuch
Love you found in the empty space
Slipped away, slipped away in the fade
In flight or in freefall, glide along the evergreen
Motes of dust resembling constellations, constellations
We are waking up out of this coma
We are waking up out of this coma
Láska nalezena v prázdném vesmíru
Dostává se, dostává se mimo dosah
V letu nebo volném pádu, klouzáš podél chvojí
Smítka prachu připomínající souhvězdí, souhvězdí
Budíme se z tohohle komatu
Budíme se z tohohle komatu

Text přidal Pennywise

Video přidal Pennywise

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Erra

Reklama

Erra texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.