Playlisty Kecárna
Reklama

Remnant - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Shattered and torn, I've crashed and burned
But I'll rise from my knees to break through
Roztříštěn a roztrhán, narazil jsem a vyhořel
Ale já se zvednu z kolenou, abych prorazil
Show me a sign, you disguise this comfort
Provided with hollow words
This wicked design bastardized
My feelings to improve and overcome
Boundaries created to shield me from pain
I'll try and let you in to fix what's broken
Searching for answers, not knowing where to begin
To find the source of the fractures from within
Ukaž mi znamení, zakrýváš tohle pohodlí
Zaručené prázdnými slovy
Působivý návrh pokřivil
Mé pocity ke zlepšení a překonání
Hranic stvořených, aby mě chránili před bolestí
Pokusím se a nechám tě spravit to, co je zlomené
Hledám odpovědi, aniž bych věděl, kde začít
Abych nalezl zdroj zlomů vycházejících z nitra
Unknown destinies you speculate
Hesitation you generate
O neznámých osudech spekuluješ
Vychází z tebe váhání
Walls are coming down, I can't feel the same
Feet upon the ground, transcending the shame alone
Zdi se hroutí k zemi, necítím to stejně
S nohama pevně na zemi, v samotě transcenduji svou hanbu
Terrified of showing signs of weakness
I've put my mind through the darkest of nights
Lacerate feelings of hopeful escape
I black out the sun to hinder my sight, oh
Zděšen dáváním najevo slabosti
Prošel jsem si nejtemnějšími hrůzami noci
Rozedřené pocity nadějného útěku
Zakrývám slunce, abych zamezil svůj zrak, oh
Decay, evaporate
Left to rot alone
Rozklad, výpary
Zanecháni v samotě shnít
Unknown destinies you speculate
Hesitation you generate
O neznámých osudech spekuluješ
Vychází z tebe váhání
Walls are coming down, I can't feel the same
Feet upon the ground, transcending the shame alone
Heal your mind through tethered hearts that thrive unclaimed
Feet upon the ground, transcending the shame alone
Zdi se hroutí k zemi, necítím to stejně
S nohama pevně na zemi, v samotě transcenduji svou hanbu
Uzdrav svou mysl díky propojeným srdcím, která nepřivlastněně vzkvétají
S nohama pevně na zemi, v samotě transcenduji svou hanbu
I know you had the best intentions
I hope you're free from the dissension
Repair this cracked foundation
Reconstruct me without all the pieces
Vím, že jsi měl ty nejlepší úmysly
Doufám, že jsi volný od neshody
Oprav popraskané základy
Přestav mě, aniž by jsi měl všechny díly
Only through shame, will I awaken the truth locked inside my chest
The only way I'll rise from the ashes is setting fire to my own nest
Walls are coming down, I can't feel the same
Walls are coming down, I can't feel the same
Jedině skrz hanbu probudím pravdu uzamčenou v mé hrudi
Jediný způsob, jak povstat z popela, je zapálit mé vlastní hnízdo
Zdi se hroutí k zemi, necítím to stejně
Zdi se hroutí k zemi, necítím to stejně

Text přidal Pennywise

Video přidal Pennywise

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Erra

Reklama

Erra texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.