Playlisty Kecárna
Reklama

Gungrave - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm trapped inside this room
Witnessing your degradation
A soul lost in limbo
This house is your incarceration
I've heard your voice at night haunt these halls
Feet on the stairs, the echoes of your tears
I felt nothing since the day you left
It's been like this for years and years
Jsem uvězněn v téhle místnosti
Jsem svědkem tvého ponížení
Duše ztracená v limbu
Tenhle dům je tvým vězením
V noci jsem slyšel tvůj hlas strašící na chodbách
Chodidla na schodech, ozvěny tvých slz
Necítil jsem nic ode dny, kdy jsi odešla
A takové to je už celé roky
Modern mind, divisive voices redefine (your heart)
Realign what's broken
Every word misguided by thoughts left confined (confined)
You could leave it all behind
Moderní mysl, rozvratné hlasy mění (tvé srdce)
Přeskupení toho, co je rozbité
Každé slovo svedené omezenými myšlenkami (myšlenkami)
Mohla jsi to nechat za sebou
Crawled into a place in my head
The only space where I could feel safe and sound
All that you've lived for comes spiraling down
Catatonic, emaciated
All this pain that you have created
Battered heart, broken soul
With no other place to go
Doplazil jsem se na místo ve své hlavě
To jediné, kde jsem se cítil bezpečně a správně
Všechno, pro co jsi žila, ve spirálách klesá k zemi
Strnulá, zubožená
Všechna ta bolest, již jsi stvořila
Otlučené srdce, zlomená duše
Bez místa, kam se obrátit
Modern mind, divisive voices redefine (your heart)
Realign what's broken
Every word misguided by thoughts left confined (confined)
You could leave it all behind
Modern mind, divisive voices redefine (your heart)
You could leave it all behind
Moderní mysl, rozvratné hlasy mění (tvé srdce)
Přeskupení toho, co je rozbité
Každé slovo svedené omezenými myšlenkami (myšlenkami)
Mohla jsi to nechat za sebou
Moderní mysl, rozvratné hlasy mění (tvé srdce)
Mohla jsi to nechat za sebou
The small hours loud inside the modern mind
Leeching on the lonely heart
Nepatrné hodiny hlasité v moderní mysli
Přiživují se na osamělém srdci
Modernity seems to amplify
Your boundaries of your heart
You try going back when you need to start
And the foundation falls apart
The foundation falls apart
On and on and on
Zdá se, že modernost získává na síle
Hranice tvého srdce
Snažíš se vrátit se tam, kde jsi musela začít
A celé základy se bortí
Dál a dál a dál
Spiraling downward
Spiral down, spiral down
Spiral down, oh
Reset the pattern doomed to repeat
A perpetual cycle, on and on and on
Ve spirálách klesají k zemi
Ve spirálách, ve spirálách
Ve spirálách, oh
Změň celý vzorec, odsouzen k opakování
Trvalý cyklus, dál a dál a dál
Blegh
Catatonic, emaciated
All this pain that you have created
Blegh
Strnulá, zubožená
Všechna ta bolest, již jsi stvořila

Text přidal vaci66

Text opravil Pennywise

Video přidal vaci66

Překlad přidal Pennywise

Překlad opravil Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Erra

Reklama

Erra texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.