Playlisty Kecárna
Reklama

Ghost Of Nothing - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Treading waters poisoned by timeless intoxicants, always knowing that a darkness will find us
Scaling walls of imagined boundaries, we are the reapers of shame, the successors of pain
Šlapání vod otrávených nadčasovými jedy, vždycky jsem věděl, že si nás temnota najde
Drolící se zdi domnělých hranic, jsme smrtky hanby, následníci bolesti
I could follow you down to the bottom of your solemn state, straining to pull you out of the trenches that your mind creates Mohl jsem tě následovat na dno tvého slavnostního státu, natahující se, abych tě vytáhl z příkopu vytvořeného tvojí myslí
Hesitation sits in hindsight of the blind man
Cut me open
Zaváhání spočívá v ohlédnutí slepého muže
Otevři mě
Won't you follow tonight, just breathe in slowly
I don't want to see you suffer forever (forever)
You are seemingly safe and sound, but you carry such a heavy weight; a spirit that slowly drowns, but the body doesn't translate
Večer nebudeš následovat, jen klidně dýchej
Nechci vidět, jak navěky trpíš (trpíš)
Zdánlivě jsi v bezpečí, ale snášíš obrovské břímě; duše, která se pomalu topí, ale tělo tomu neodpovídá
Bolstering the need to feel accomplished, overshadowed by
Decisions of finite progress
A moment to take my time to let the noise subside
Maybe I can finally breathe if I take a step outside myself
Maybe I can finally breathe easy
Cut me a box to size, yeah
Podpoření potřeby cítit se kompletní, zastíněný
Rozhodnutími konečného průběhu
Okamžik, během něhož ten hluk odezní
Možná budu moci konečně dýchat, když udělám krok ze sebe samého
Možná budu moci konečně dýchat bez potíží
Vrať mě zpátky do reality, yeah
Won't you follow tonight, just breathe in slowly
I don't want to see you suffer forever, forever
Plagued by thoughts of self-defeat
Večer nebudeš následovat, jen klidně dýchej
Nechci vidět, jak navěky trpíš
Zamořená myšlenkami sebe zničení
Ghost of nothing
A ghost of a nothing; an anchor for all suffering
Duše ničeho
Duše ničeho; kotva za všechno to utrpení
Won't you follow tonight
I don’t want to see you suffer
Večer nebudeš následovat
Nechci vidět, jak navěky trpíš
Won't you follow tonight, just breathe in slowly
I don't want to see you suffer (suffer) forever (forever)
Won't you follow tonight, just breathe in slowly
I don't want to see you suffer (suffer) forever (forever)
I don't want to see you
Večer nebudeš následovat, jen klidně dýchej
Nechci vidět, jak navěky (navěky) trpíš (trpíš)
Večer nebudeš následovat, jen klidně dýchej
Nechci vidět, jak navěky (navěky) trpíš (trpíš)
Nechci vidět
A ghost of a nothing; an anchor for all suffering Duše ničeho; kotva za všechno to utrpení

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Neon

Reklama

Erra texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.