Kecárna Playlisty

Eye Of God - text, překlad

playlist Playlist
I'm crawling out, this withering world is exhaustive
Vacuous space will be my coffin
Drifting weightless
Wandering through the void dead and aimless
Ashes to ashes, freed from the ties that bind
Defined by lack of connection
Infinite blackness, ubiquitous and cold
Enfold, I'm lost in the shadow
Plazím se ven, tenhle vadnoucí svět je vyčerpávající
Vakuový prostor bude mou rakví
Bez tíže unášen
Toulám se prázdnou smrtí a bezcílně
Popel k popelu, uvolněn od pout, která svazují
Definován nedostatkem spojení
Nekonečná černota, všudypřítomná a chladná
Objat, jsem ztracen ve stínu
Lost light that has yet to be revealed
Feel the flow of empty endless spiral through the void
What's left to be broken is discarded
Ztracené světlo které ještě nebylo odhaleno
Ciť proud prázdné nekonečné spirály v prázdnu
Co zbylo k rozbití je zahozeno
Lost light that has yet to be revealed
The blood is our reckoning
I feel the flow of empty endless spiral
Soaring through the void
Ztracené světlo které ještě nebylo odhaleno
Krev je naše odplata
Cítím proud prázdné nekonečné spirály
Stoupám prázdnotou
I am a vessel of the generations
Withered and breathless
A coma chosen true, the void that followed suit
The world that we abused
Jsem plavidlo generací
Uschlé a bez dechu
Kóma si vybralo pravdu, prázdnota následovala
Svět který jsme zneužili
Eye of God
No disruption of the rest
Death was always part of the process
Oko Boha
Bez narušení ostatními
Smrt byla vždy součástí procesu
The eye of god, it is hollowing
The speckled void, it is swallowing
Feel the flow of empty endless spiral
Soaring through the void
Oko Boha, to je prázdné
Skvrnitá prázdnota, ta je pohlcující
Ciť tok prázdné nekonečné spirály
Stoupám prázdnotou
A step into a narrow consensus
Walking along the edge of the knife
With the restless eye ever watching
Weeping into perpetual abyss
Krok k těsnému souhlasu
Jdu kolem hrany nože
S neklidným okem které se vždy dívá
Pláče do věčné propasti
Lost light that has yet to be revealed
The blood is our reckoning
I feel the flow of empty endless spiral
Soaring through the void
The eye of god, it is hollowing
The speckled void, it is swallowing
Feel the flow of empty endless spiral
Through the eye of god
Ztracené světlo které ještě nebylo odhaleno
Krev je naše odplata
Cítím proud prázdné nekonečné spirály
Stoupám prázdnotou
Oko Boha, to je prázdné
Skvrnitá prázdnota, ta je pohlcující
Ciť tok prázdné nekonečné spirály
Okem boha

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan


Eye Of God - Single

Erra texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.