Playlisty Kecárna
Reklama

Eidolon - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Lost within a dream
Wake up
Ztracen uvnitř snu
Vzbuď se
Last rites spoken in pantomime
The watcher stands unwavering
Dictating actions that follow at his will
All the while bound to his throne
Every moment kneels at his feet
Steadfast, unfluctuating
There is no hesitation
And if you ask, I will follow
Poslední obřady mluvené v pantomimě
Divák přetrvává v nevědomosti
Diktující činy, které následují jeho vůli
Zatímco je připoután ke svému trůnu
Každý okamžik mu spočívá u nohou
Neochvějný, nekolísavý
Bez váhání
A pokud se zeptáš, budu tě následovat
With your hands, place grace upon me
So I may not be forgotten
Forging pages of hopes and dreams
For the story I have written
Daruj mi svýma rukama milost
Abych nebyl zapomenut
Tvoření stran naděje a snů
Pro příběh, který píšu
This won't dissipate uneasiness
But grant me strength in times of sorrow
Tohle nerozptýlí nejistotu
Ale poskytne mi to sílu v časech zármutku
This time I wasted carelessly
Stood by and watch it sink
These walls closing in on me
All the whilе I sulk and weep
The face of the watchеr looks away
This weight of disappointment is crushing
No second glance passed on me
Every moment I've wasted
Chasing infatuations already fading
So I plead, "Remember my name"
Tentokrát jsem to bezohledně promrhal
Stál poblíž a jen sledoval, jak se to potápí
Ty zdi se ke mě přibližují
Zatímco naříkám a pláču
Tvář diváka se odvrací
Ta tíha zklamání je neúprosná
Žádné další pohledy na mě nespočnou
Každý okamžik, který jsem promrhal
Honící se za pobláznění, které se dávno vytrácí
A tak se obhajuji, „Zapamatujte si mé jméno“
With your hands, place grace upon me
So I may not be forgotten
Forging pages of hopes and dreams
For the story I have written
Daruj mi svýma rukama milost
Abych nebyl zapomenut
Tvoření stran naděje a snů
Pro příběh, který píšu
The watcher's pendulum swings (it swings)
In the wake of everlasting
Final breaths intonate and sing (they sing)
Departing swift in a moment's passing
This won't dissipate uneasiness
But grant me strength in times of sorrow
Divákovo kyvadlo se houpe (Houpe)
V záchvěvu nekonečnosti
Poslední nádechy intonují a zpívají (Zpívají)
Vyznívající běh v míjení okamžiku
Tohle nerozptýlí nejistotu
Ale poskytne mi to sílu v časech zármutku
Lost within a dream
Wake up
Lost within a dream
Ztracen uvnitř snu
Vzbuď se
Ztracen uvnitř snu

Text přidal Pennywise

Video přidal Pennywise

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Erra

Reklama

Erra texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.