Playlisty Kecárna
Reklama

Divisionary - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Bodies in sway to melody absent of rhythm, an offering
To our only begotten engineer
Broken contact with the eye within the prism, erase
Black mirror scripture imparts
In a world as foreign as our own hearts
Tělem pod vlivem melodie chybí rytmus, nabídka
Náš jediný zplozený inženýr
Přerušený kontakt s okem v hranolu, výmaz
Písmo černého zrcadla uděluje
Do světa tak cizího jako naše vlastní srdce
Technology is god and god speaks
"Humanity is only secondary to me"
Technologie je bůh a bůh mluví
"Lidstvo je pro mě druhořadé"
Hold me down
Cancerous and I'm spreading out
We will drown beneath the vices we disavow
Small black screens are your only god now
Drž mě při zemi
Rakovinný a šířím to
Utopíme se pod zlozvyky, od kterých se distancujeme
Malé černé obrazovky jsou tvým jediným bohem
Creature writhing within a dreaming system, he oscillate
As the science tries to manifest
Resolution, to man's every schism, erase
Distraction is clandestine, but we all have the passcode
Identities wander as autonomous shadows
Tvor svíjející se ve snovém systému, kolísá
Jak se věda snaží projevit
Rozlišení, ke každému rozkolu člověka, výmaz
Rozptýlení je tajné, ale všichni máme přístupový kód
Identity bloudí jako autonomní stíny
The concept animates in reflective visage
Man creates god in his own image
Koncept animuje v reflexní vizáži
Člověk vytváří boha ve svém vlastním obrazu
Hold me down
Cancerous and I'm spreading out
We will drown beneath the vices we disavow
Small black screens are your only god now
Drž mě při zemi
Rakovinný a šířím to
Utopíme se pod zlozvyky, od kterých se distancujeme
Malé černé obrazovky jsou tvým jediným bohem
Lost and alone in a space void of color
I’m here, breathing salt, ocean grave, going under (all we are is lost)
Connected and polarized
Division is catalyzed
Pseudo selves we fantasize
Unity is bastardized
Ztracen a sám v prostorové prázdnotě barvy
Jsem tady, dýchám sůl, oceánový hrob, mířím dolů (všichni jsme ztraceni)
Připojeno a polarizováno
Rozdělení je katalyzováno
Pseudo image, fantazírujeme
Jednota je bastardizovaná
Lost and alone in a space void of color
I’m here, breathing salt, ocean grave, going under
All we are is lost
Ztracen a sám v prostorové prázdnotě barvy
Jsem tady, dýchám sůl, oceánový hrob, mířím dolů
Všichni jsme ztraceni

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Erra

Reklama

Erra texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.