Playlisty Kecárna
Reklama

Miss You Now - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

try so hard to move forward
But I keep looking back
zkuste tak těžké postoupit kupředu
Ale pořád ohlédnutí
If I turned around I would find you
But what's the point in that?
Kdybych se otočil tě najdu
Ale co to má smysl, že?
Thought the place we built was invincible
Or so I believed
Myslel jsem, že na místě jsme postavili byl neporazitelný
Nebo tak jsem věřil,
But the sky grew dark and the sun burned out
So suddenly
Ale obloha potemněla, slunce vyhořel
takže najednou
Oh your eyes have changed
But the memories remain
Will I see you again? Will we be there again?
Oh vaše oči se změnily
Ale vzpomínky zůstanou
Uvidíme se ještě? Budeme tam znovu?
I believe it's fair to say
That I'm not over you
Věřím, že je spravedlivé říci,
Že nejsem nad vámi
Days will come and days will go
But I'm gonna miss you just like I miss
Přijdou dny a dny, půjde
Ale já budu chybět, stejně jako mi chybí
The way we used to dance together
Puddles in the rain
Způsob, jakým jsme byli zvyklí tančit spolu
Louže v dešti
The fairy tales got washed away
But I'm gonna miss you just like I miss you now
Pohádky dostal nesmyje
Ale já budu chybět, stejně jako teď mi chybíš
I want so much just to hold you
But it's not the same
Chci tak jen držet
Ale to není to samé
I am do myself wishing for this
But fear is all in vain
Já jsem to sám chce pro tuto
Strach je ale vše marné
I think of dreams about you
Before we met
Myslím, že sny o vás
Než jsme se potkali
Put your hand in mine
Hold you one last time
So we'll never forget
Dejte si ruku na mé
Držte si ještě naposledy
Tak jsme nikdy nezapomenu
Oh your eyes have changed
But the memories remain
Could we feel it again?
Could we be there again?
Oh vaše oči se změnily
Ale vzpomínky zůstanou
Mohli jsme pocit, že znovu?
Mohli bychom se tam znovu?
I believe it's fair to say
That I'm not over you
Věřím, že je spravedlivé říci,
Že nejsem nad vámi
Days will come and days will go
But I'm gonna miss you just like I miss
Přijdou dny a dny, půjde
Ale já budu chybět, stejně jako mi chybí
The way we used to dance together
Puddles in the rain
Způsob, jakým jsme byli zvyklí tančit spolu
Louže v dešti
The fairy tales got washed away
But I'm gonna mis syou just like I miss you
Pohádky dostal nesmyje
Ale já budu mis syou, stejně jako mi chybíš
Oh
You've given me everything and more
Ohhh
Ohhh
You've given me everything and more
Ohhh
You've given me everything and more
ó
Ty jsi mi dal všechno a více
Ohhh
Ohhh
Ty jsi mi dal všechno a více
Ohhh
Ty jsi mi dal všechno a více
I believe it's fair to say
That I'm not over you
Věřím, že je spravedlivé říci,
Že nejsem nad vámi
Days will come and days will go
But I'm gonna miss you just like I miss
Přijdou dny a dny, půjde
Ale já budu chybět, stejně jako mi chybí
The way we used to dance together
Puddles in the rain
Způsob, jakým jsme byli zvyklí tančit spolu
Louže v dešti
The fairy tales got washed away
But I'm gonna miss you just like I miss you now
Pohádky dostal nesmyje
Ale já budu chybět, stejně jako teď mi chybíš
More lyrics: http://www.lyricsmania.com/miss_you_now_lyrics_eric_dill.html
All about Eric Dill: http://www.musictory.com/music/Eric+Dill

Text přidala Kaca-ENJK

Video přidala Kaca-ENJK

Překlad přidala Kaca-ENJK

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.