Playlisty Kecárna
Reklama

Man O War - text, překlad

Floating in the cold water the ghosts of sorrow haunt the deep
Reaching down to drag the ruins and roam the lone deserted streets
Of an old abandoned temple buried in the narrow strait
Off the coast of Tarifa, Spain
Pluji v chladné vodě, kde duchové smutku pronásledují hlubinu
Natahuji se dolů k ruinám a toulám se po osamělých pouštních ulicích
Starého opuštěného chrámu pohřbeného v úzkém průlivu
U pobřeží Tarify ve Španělsku
Gypsies scatter through the desert across the Atlas Mountain Range
Hoaring remnants from the Devil from the Empires iron reign
While cluttered down the mouths of rivers widowed lovers bathe and clean
Silken scarves embroidered for their brand new Queen
Cikáni rozptýlení po poušti přes pohoří Atlas
Vznášející se zbytky ďábla ze železné Říše
Zatímco ústí řeky zaplnili ovdovělí milenci, kteří se koupou a čistí
Hedvábné šátky vyšívané pro jejich zcela novou královnu
And every time she rises up the ocean sinks
Her memory drags a drape of a thousand angry stings
A pokaždé, když stoupá, klesá oceán
Její vzpomínky táhnou roušku tisíce rozzlobených žihadel
And like the moon doesn't mind if the sun doesn't shine
The sea doesn't care if you're lonesome tonight
Like the love that she gives condescendingly tries
In its way to comfort you
A jako se měsíc nezajímá, zda slunce svítí
Moře se nezajímá, zda jsi dneska večer osamělý
Jako láska kterou blahosklonně dává
Svým způsobem tě potěší
Set adrift into her swarm-man o war
Caught up in her dangling sting-off the shore
Of a foreign brown sand beach as blue as bottles cover you
Zapadl do její rojové války
Chycen v jejím pohupování se na pobřeží
Z cizí hnědé písečné pláže tak modré, jako tě pokrývají láhve
Many messengers and rebels have come and gone without a trace
And many more will come tomorrow and many more will be erased
Cause out beyond the docks of Rota upon the bottom of the sea
Along the miles of copper cable from the Gulf of Cadiz
Mnoho poslů a rebelů přišlo a odešlo beze stopy
A mnoho dalších přijde zítra a mnoho dalších bude vymazáno
Příčina je za přístavy Rota na dně moře
Po kilometrech měděného kabelu od Cádizského zálivu
They tap the lines to hear the sounds that start the songs the rebels sing
And drag a net to seine the bottom for the purse the bastards bring
Využívají řádky k slyšení zvuků, které začínají píseň rebelů
A stahují síť na dno Seiny, kterou přinesli bastardi
And like a lion don't mind if a lamb takes her time
A beast doesn't care if you surrender tonight
Cause a beast knows she'll get what she wants in good time
What she wants all in good time
A jako se lev nestará, zda má jehňátko čas
Netvor se nezajímá, zda dneska večer přežiješ
Protože netvor ví, že dostane, co chce až přijde čas
Co chce až přijde čas
Set adrift into her swarm-man o war
Caught up in her dangling sting-off the shore
Of a foreign brown sand beach as blue bottles cover you
Zapadl do její rojové války
Chycen v jejím pohupování se na pobřeží
Z cizí hnědé písečné pláže tak modré, jako tě pokrývají láhve

Text přidal ManOnRope

Video přidal ManOnRope

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

To The Races

Reklama

Eric Bachmann texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.