Playlisty Kecárna
Reklama

Twilight Reverie - The Hypnagogic State - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Time is on my side again
Move on forever
As you beam your rays of light
I feel your presence
Čas je znovu na mé straně
Navždycky se hýbe
Když vysíláš své světelné paprsky
Cítím tvoji přítomnost
Without seeing you
I will listen for the signs
We are turning blue
I have you all around
Bez toho aniž bych tě viděla
Budu naslouchat znamením
Stáváme se smutnými
Mám tě všude kolem sebe
Wait for the token
A vision or a sign
The tide shall have been broken
Break me free, mischief from madness
Čekám na důkaz
Vize nebo znamení
Příliv bude rozbitý
Propusť mě, neplecho šílenství
Justify the demons in your mind
When they will shout, "No mercy"
Justify the angels by their side
In the twilight reverie
Ospravedlň démony ve své mysli
Když křičí, "Žádné smilování"
Ospravedlň anděly na jejich straně
V soumračném snění
Defy the laws of humankind
For they will keep you dreaming
Dwell inside a twilight reverie
Popři zákony lidstva
Protože tě udrží snící
Setrváváš v soumračném snění
Life evolves in many ways
Reach on forever
As the answers will emerge
I feel your essence
Život se vyvíjí mnoha způsoby
Navždy se dívej
Když se myšlenky objeví
Cítím tvou podstatu
Without hearing you
And the thousand miles apart
We are turning blue
I'll find you in my heart
Bez toho, aniž bych tě slyšela
A tisíc mil mezi námi
Stáváme se smutnými
Najdu tě ve svém srdci
Wait for the token
A vision or a sign
The tide shall have been broken
Break me free, mischief from darkness
Čekám na důkaz
Vize nebo znamení
Příliv bude rozbitý
Propusť mě, neplecho šílenství
Justify the demons in your mind
When they will shout, "No mercy"
Justify the angels by their side
In the twilight reverie
Ospravedlň démony ve své mysli
Když křičí, "Žádné smilování"
Ospravedlň anděly na jejich straně
V soumračném snění
Defy the laws of humankind
For they will keep you dreaming
Dwell inside a twilight reverie
Popři zákony lidstva
Protože tě udrží snící
Setrváváš v soumračném snění
The monsters emerged like the light of day
And at the pace that they rose, so, too, did they fade
Stvůry se objevili jako světlo dne
A tempo, kterým povstali, taky vybledlo
Faith, unconscious breath
You rot in Hell
Reach out yourself
With pure rapture
Víra, bezděčný dech
Hniješ v pekle
Dívej se do sebe
S čistým uchvácením
Justify the demons in your mind
When they will shout, "No mercy"
Justify the angels by their side
In a twilight reverie
Ospravedlň démony ve své mysli
Když křičí, "Žádné smilování"
Ospravedlň anděly na jejich straně
V soumračném snění
Defy the laws of humankind
For they will keep you dreaming
Seek and find the life drink
Of a reverie
Popři zákony lidstva
Protože tě udrží snící
Hledej a najdi nápoj života
Snění

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidala listicka222

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

ΩMEGA

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.