Playlisty Kecárna
Reklama

Synergize - Manic Manifest - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Rise up from the fire, take back all authority
Let go of all that holds you down
Made up enemies imprison your identity
And soon your soul turns into stone
Povstaň z ohně, vezmi si zpátky veškerou autoritu
Pusť všechno, co tě drží dole
Vymyslení nepřátelé uvězní tvou identitu
A brzy se tvá duše změní v kámen
Start from within
This is the day we begin to break away
Začni zevnitř
Tohle je den, kdy začínáme unikat
(Face the storm and break) Away
(Set the course and) Find your way
(Realize it's time) To change your point of view and rise
Your time has come, synergize now
(Čel bouři a zlomu) Pryč
(Nastav kurz a) Najdi svou cestu
(Uvědom si, že je čas) změnit svůj pohled a povstat
Tvůj čas nadešel, synergizuj
In the dead of night your heart keeps pounding in your chest
The monster sleeping by your side
Stealing sanity from your manic manifest
There's no place left for you to hide
V hloubi noci ti tvé srdce dál bije v hrudi
Příšera spí po tvém boku
Krade zdravý rozum z tvého manikálního projevu
Není místo, kam by ses schoval
Start from within
This is the day we begin to break away
Začni zevnitř
Tohle je den, kdy začínáme unikat
(Face the storm and break) Away
(Set the course and) Find your way
(Realize it's time) To change your point of view and rise
Your time has come, synergize now
(Čel bouři a zlomu) Pryč
(Nastav kurz a) Najdi svou cestu
(Uvědom si, že je čas) změnit svůj pohled a povstat
Tvůj čas nadešel, synergizuj
Revise, arise from the lows
It's time to come out of your cage
Live in shadows
There's nowhere left to hide
Your sorrow, all time is by your side
Reviduj, povstaň z pádů
Je na čase vyjít z klece
Žij ve stínech
Není kam se schovat
Tvůj smutek, celou dobu po tvém noku
Revise, arise from the lows
It's time to let go of your rage and rise
Reviduj, povstaň z pádů
Je na čase vypustit svůj vztek a povstat
Start from within
Feel free of what holds you down
This is the day we begin to break away
Začni zevnitř
Tohle je den, kdy začínáme unikat
Tohle je den, kdy unikneme
(Face the storm and break) Away
(Set the course and) Find your way
(Realize it's time) To change your point of view and rise
Your time has come, synergize now
(Čel bouři a zlomu) Pryč
(Nastav kurz a) Najdi svou cestu
(Uvědom si, že je čas) změnit svůj pohled a povstat
Tvůj čas nadešel, synergizuj
Don't take all our time for granted
It could all be gone tomorrow
Do not drown your pain in sorrow
Try to live today
Neber svůj čas jako samozřejmost
Mohl by celý zítra zmizet
Neutopíš svou bolest ve smutku
Zkus dneska žít
Rise, rise from the lows, rise
Rise, rise from below, rise
Zvedni se, zvedni se z pádů, povstaň
Zvedni se, zvedni se z nížin, povstaň
Light as a feather, all worries gone
My soul yearns to be free
I'm wandering towards the sun
Lost in mourning, my heart is longing
Living in a paradox of synergy
Lehké jako pírko, všechny jsou starosti pryč
Moje duše touží po svobodě
Putuji ke slunci
Ztracen ve smutku, mé srdce touží
Žiji v paradoxu synergie

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

ΩMEGA

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.