Playlisty Kecárna
Reklama

Semblance Of Liberty - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Born to fight, and we're born to flee
Doomed to live on ecstasy
Born to lie, and we're born to cheat
Look in the mirror, who do you see?
Zrozeni, abychom lítali, a jsme zrozeni, abychom utíkali
Prokleti žít v extázi
Zrozeni, abychom lhali, a jsme zrozeni, abychom podváděli
Pohleď do zrcadla, koho vidíš?
Born to flee, and we're born to fight
Without your mask, you're terrified
Don't hide your personality
That's who you are, your identity
Zrozeni, abychom utíkali, a jsme zrozeni, abychom lítali
Bez své masky, jsi zděšen
Neukrýváš svou osobnost
To je to, kým jsi, tvá identita
If the virtues of tomorrow
Cause the greed of today
We won't have a future
Nor liberty
Ve cti zítřejška
Způsobující nenasytnost dneška
Nemáme budoucnost
Ani svobodu
Born to breathe, and we're born to pursue
That's all we are supposed to do
The semblance of our liberty
Is nothing more than slavery
Zrozeni, abychom dýchali, a jsme zrozeni, abychom byli pronásledování
To je vše, co se od nás očekává
Podoba svobody
Není nic víc, než otroctví
Born to flee, and we're born to fight
Is it failure that's our delight?
Born to cheat, and we're born to lie
Look at yourself, have you lost your mind?
Zrozeni, abychom utíkali, a jsme zrozeni, abychom lítali
Není to selhání, co je našim potěšením?
Zrozeni, abychom podváděli, a jsme zrozeni, abychom lhali
Pohleď na sebe, ztratil jsi mysl?
If the virtues of tomorrow
Cause the greed of today
We won't have a future
And no more liberty
Ve cti zítřejška
Způsobující nenasytnost dneška
Nemáme budoucnost
Ani svobodu
If the virtues of tomorrow
Set the need on the way
We won't have a future nor liberty
Ve cti zítřejška
Způsobující potřeby cesty
Nemáme budoucnost ani svobodu
Private vice leads to public virtue Soukromé zlozvyky vedou k veřejným přednostem
Raised to think that we are free
Living in our caves
Being slaves
Vyrosteni, abychom si mysleli, že jsme volní
Žijeme ve vlastních sklepech
Jsme otroci
We lost control of our lives
At the mercy of the waves
Massive waves
Ztratili jsme kontrolu nad svými životy
Nad soucitem s vlnami
Masivními vlnami
Blind to see what's going on
Conditioned as we are
And we are
Slepí vidět, o co jde
Připraveni, jak jsme
A my jsme
We lost control of our greed
But now we face it all
Face our fall
Ztratili jsme kontrolu nad svou chamtivostí
Však nyní tomu všemu čelíme
Čelíme našemu pádu
Keeping all that we've created
And consuming all that's possible
Reaching deep into temptation
Nothing can stop us
Držíme to, co jsme stvořili
A konzumujeme vše, co je možné
Dosahujeme hluboko do pokušení
Nic nás nezastaví
Guarantee our hard-earned profits
Multiplied ten-fold if possible
Reaching out for new redemption
Nothing avails our needs
Jistota našich těžko vydělaných výdělků
Násobky desíti, pokud je to možné
Dosahujeme k nové spáse
Nic nevyužije naše potřeby
If the virtues of tomorrow
Set the need on the way
We never had a future anyway
We had no future 'till today
Ve cti zítřejška
Způsobující potřeby cesty
Nikdy jsme zatím neměli budoucnost
Neměli jsme budoucnost, až do dneška
Time and tide
Will not wait for anyone
Čas a příliv
Na nikoho nečekají

Text přidala MissH

Video přidala Vickys

Překlad přidala MissH

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Design Your Universe

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.