Playlisty Kecárna
Reklama

Omega - Sovereign of the Sun Spheres - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Enigmas of the universe
Cannot be known without a search
We will find out that all roads lead to Om
To know the wonder of the soul
We should go with the cosmic flow
Life is a labyrinth
Find your way home
Záhady vesmíru
nerozluštíme bez pátrání
Zjistíme, že všechny cesty vedou k Om
Abychom poznali divy duše,
musíme následovat vesmírný proud
Život je labyrint,
najdi cestu domů
Rise with me
Transcend the shifting maze
Povstaň se mnou,
projdi pohyblivým bludištěm
Day and night
We hunt for answers hiding deep inside
Dark and light
These are the ends we can't unite
(We can't unite)
Black and white
Will free the way for us to see
That we are dancing in duality
Dnem a nocí
pátráme po odpovědích hluboko uvnitř
Světlo a tma,
opačné konce, které nepropojíme
(Nepropojíme)
Černá a bílá
nám ukáží cestu, skrze kterou uvidíme,
že přetrváváme v dualitě
Expose the corners of the mind
To scour edges of the sky
But don't fly higher than you dare to fall
The truth lies buried under dark
Yet souls do rise from cosmic heart
A brush of red and white, celestial art
Odhalme kouty mysli,
abychom prohledali nebe až po okraj
Netroufejme si letět výš, než odkud se odvážíme spadnout
Pravda leží pohřbená pod rouškou tmy,
přesto duše povstávají ze srdce vesmíru
Červenobílý ohon, umění na nebesích
Rise with me
Before the end of days
Povstaň se mnou
než nastane všem dnům konec
Day and night
We hunt for answers hiding deep inside
Dark and light
These are the ends we can't unite
(We can't unite)
Blak and White
Will free the way for us to see
That we are dancing in duality
Dnem a nocí
pátráme po odpovědích hluboko uvnitř
Světlo a tma,
opačné konce, které nepropojíme
(Nepropojíme)
Černá a bílá
nám ukáží cestu, skrze kterou uvidíme,
že přetrváváme v dualitě
Ravenous hounds of the barrier
In wait to devour our souls
Hladoví psi střežící ohradu
čekají až pozřou naši duši
(Alpha) Defend by force
(Omega) Do not cross
(Alfa) Střežena silou
(Omega) Nepřekračuj!
(Alpha) Don't defy me
(Omega) Embrace your fears
(Alfa) Nevzdoruj mi
( Omega) a přijmi svůj strach
Higher
Reaching for the sky
Driven by the nature of desire
Craving for more
Ignorance will fertilize the liar
Living on the edge
Guided by the fools that we admire
Just listen to me
Listen to that guide inside of thee
Výše,
natahujeme se po obloze
pohánění přirozenou touhou,
chceme vždy víc
Nevědomost živí lháře
žijící na okraji
Vedeni blázny, které obdivujeme
Naslouchej chvíli mně
Naslouchej vnitřnímu hlasu
Primordial force
Sound of the universe
Pravěká síla,
vesmírný zvuk
An inner journey to be made
Another ego is at stake
A revelation for the soul tonight
Vydejme se cesta do svého nitra,
překonejme své ego
a ještě dnes v noci odhalíme duší
Rise with me
Before the light decays
Povstaň se mnou
než se světlo rozpadne
Day and night
We hunt for answers hiding deep inside
Dark and light
These are the ends we can't unite
(We can't unite)
Black and white
Revere the path we can ascend
And spiral towards oneness in the end
Dnem a nocí
pátráme po odpovědích hluboko uvnitř
Světlo a tma,
opačné konce, které nepropojíme
(Nepropojíme)
Černá a bílá
nám ukáží cestu, skrze kterou uvidíme,
že přetrváváme v dualitě
We will last forever
As our essence never dies
Find the deep buried wisdom
As you go on your way
(Go on your way)
Open your senses
(Your senses)
Reach out and you shall receive
Budeme žít navěky,
protože naše podstata nikdy nezemře
Nalezněme hluboko pohřbenou moudrost
zatímco kráčíme vlastní cestou
(Jdeme svou cestou)
Otevřeme své smysly
(Své smysly)
Natáhni ruce a bude ti dáno

Text přidal Geralt

Text opravil scary.prcek

Video přidal Geralt

Překlad přidala listicka222

Překlad opravil scary.prcek

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

ΩMEGA

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.