Kecárna Playlisty

Decoded Poetry - text, překlad

playlist Playlist
Watch as the world turns around
While your blink your eyes
(Time to awaken)
Abandon trivial laws you abide
They hinder fulfillment and purpose of life
Dívej jak se světy mění
V mžiknutí oka
(Čas probudit se)
Opusť bezvýznamné zákony, kterým ses podřídil
Brání uspokojení a smyslů života
Crusading dreams
Fantasy
Reality
Dark clouds will overthrow
A silver line will show
Search for you destination
Judgment fly by
Decoded poetry lives in anthology
Reveals severed visions of agony secretly
Tažení snů
Fantazie
Realita
Temné mraky budou svrženy
Stříbrná linka se objeví
Najdi svůj cíl
Soudy odletí
Rozluštěná poezie žije ve sbírkách
Odhal zpřetrhané vize tajné agónie
Imagine the face of the earth will lift up the veil
No more pretending
The only idols that fill you with hope
Should not be the ones that will vanish in smoke
Představ si, že tvář země pozvedne závod
Už žádné předstírání
Ty jediné doly, které tě naplňují nadějí
By neměly být ty, které zmizí v kouři
Crusading dreams
Fantasy
You are the one behind the wheel
Dark clouds will overthrow
A silver line will show
Search for you destination
Judgment fly by
Decoded poetry lives in anthology
Reveals severed visions of agony secretly
Tažení snů
Fantazie
Realita
Temné mraky budou svrženy
Stříbrná linka se objeví
Najdi svůj cíl
Soudy odletí
Rozluštěná poezie žije ve sbírkách
Odhal zpřetrhané vize tajné agónie
An inner war that weighs you down
Take fate into your own hands
And face the fury burning within
This entity is your device
You have to pay for your sins
Summon your mind and you will prevail in the end
Vnitřní válka, která tě stahuje dolů
Vezmi osud do vlastních rukou
A čel vzteku hořícímu uvnitř
Tenhle subjekt je tvůj prostředek
Za své hříchy musíš platit
Povolen svou mysl a na konci zvítězíš
Tempus solum esrt quod nos possidemus
Ut ad praeteritum recedarmus non fieri potest
Diem carrere mandatum nostrum est
Tempu solum esrt quad nos possidemus
Ut ad praeteritum recedarmus non ferri potest
Diem carrere mandatum nostrum est
The present lives in you
Memories created
Venerate dedicate
The time to live life and realize
Přítomnost žije v tobě
Vzpomínky tvoří
Važ si, věnuj se
Čas žít a uvědomit si
Extend your mind
Accept defiance
Ipse facis consilia
Chasing ideals bound to be ruined
Persequere imagines optimas
Rozšiř svou mysl
Příjmů odpor
Ipse facis consilia
Hoň ideály předurčené ke zničení
Persequere imagines optimas
Dark clouds will overthrow
A silver line will show
Search for you destination
Judgment fly by
Decoded poetry lives in anthology
Reveals severed visions of agony secretly
Temné mraky budou svrženy
Stříbrná linka se objeví
Najdi svůj cíl
Soudy odletí
Rozluštěná poezie žije ve sbírkách
Odhal zpřetrhané vize tajné agónie
We can be
We can see
Everyone will fight to find their way
Můžeme být
Můžeme vidět
Každý bude bojovat, aby našel svou cestu
I'm here to survive
I'm stronger now and will fight
(Never hide)
Jsem tu, abych přežil
Teď jsem silnější a budu bojovat
(Nikdy se neschovám)
I'm drawn by the light
And will never run and hide
Topím se ve světlé
A nikdy neuteču ani se neschovám
Do not you believe in tainted trust
(You're blinded by the light)
The root of hate turns into dust
Nevěř pokřivené víře
(Jsi oslepne světlem)
Kořeny nenávisti se mění na prach
Animus a quopam iuvatus
Omnia effecit
Animus a quopam iuvatus
Omnia effecit

Text přidal vladcetyran

Video přidal DevilDan

Překlad přidala listicka222


The Solace System (EP)

Epica texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.