Playlisty Kecárna
Reklama

Crimson Bow and Arrow (Linked Horizon Cover) - text, překlad

playlist Playlist
Pecora sumus vel venatores?Pecora sumus vel venatores?
On to battle, here we are the hunters
Red as fire, Crimson Bow and Arrow
Do bitvy, tady jsou z nás lovci
Rudí jako oheň, karmínový luk a šíp
Waiting for the storm won't help you
Just the will to fight can change you
Clean your weapons blow the dust off
Fear and prayers will never save us
We can't hide our pride behind fear
We will not let them be this near
In the end our strength unites us
Just the will to fight will save us
Čekat na bouři ti nepomůže
Změnit tě může jen vůle bojovat
Očisti své zbraně, odfoukni z nich prach
Strach ani modlitby nás nikdy nezachrání
Nemůžeme schovat pýchu za strach
Nedovolíme jim být takhle blízko
Na konci nás naše síla sjednocuje
Zachránit tě může jen vůle bojovat
No, we will never ever fail
We stand up and we fight for the moment of the truth
Stand up and fight for their demise
We won't surrender
Ne, my neselžeme
Postavíme se a budeme bojovat za okamžik pravdy
Postav se a bojuj za jejich konec
My se nevzdáme
Day and night dividing the legions
Ignorance will show its weakness
Lasting peace an abandoned illusion
Blinded by trust in a twilight zone
Day and night disguising their secrets
Ignorance will kill the fearless
Offerings of reckless courage
Freedom for us all
Den a noc rozděluje mnohé
Ignorance ukáže svoji slabost
Trvalý mír, opuštěná iluze
Oslepen vírou v soumračné zóně
Den a noc maskuje jejich tajemství
Ignorance zabije ty beze strachu
Nabízí lehkomyslnou kuráž
Svobodu pro nás všechny
On to battle, here we are the hunters
Red as fire, fear the bow
Do bitvy, tady jsou z nás lovci
Rudí jako oheň, bojte se luku
The humility of imprisonment
Fight with Crimson Bow and Arrow
Far away from the solemn castle walls
Jäger hunts his prey to death now
Diving into the instincts of the night
Red is piercing through the twilight
Soldiers with their wings of freedom will attack
Free the unrelenting slaves
Right now!
Pokora je uvězněná
Bojuj s karmínovým lukem a šípem
Daleko od jejich formálních hradních zdí
Jäger teď loví kořist až k smrti
Noříme se do instinktů noci
Rudá proniká stmíváním
Vojáci zaútočí na křídlech svobody
Osvoboď houževnaté otroky
Hned teď!
Not knowing the names of our
Broken trees and the trampled flowers
The fallen bird awaits the breeze
No one will guide you
Nemáme jména pro
Zlomené stromy a pošlapané květiny
Padlý pták čeká na větřík
Nikdo tě nepovede
Everlasting calm of the herds
It is but a vast illusion
Failing freedom of our dying wolves
Marks the era of confusion
Věčný klid stáda
Je jen iluze
Neexistující svoboda našich umírajících vlků
Značí éru zmatku
Praying won't help
Fight for your land
Modlitby ti nepomohou
Bojuj za svoji zemi
Freedom and our way of life
These are but a vast illusion
When the darkness hits our crying wolves
It marks the era of conclusion
Svoboda a náš způsob života
To je jen iluze
Když temnota dopadne na naše pláčící vlky
Značí éru zmatku
Those who only complain about their helplessness will not change a thing
The boy will pick up the black sword
Hate and anger are a two-edged blade
And soon it will show its teeth
Ti co si pouze stěžují na svoji bezmocnost nic nezmění
Chlapec popadne černý meč
Nenávist a vztek je dvoubřitá čepel
A brzo ukáže svoje zuby
All that ends this brutal game is not the weapon nor the skill
Reach out for the desire and awake your will to kill
Go and free your mind
Immerse yourself in unstoppable killer instinct
Bring back the hope, illuminate the darkness
Všechno co ukončí tuhle brutální hru není zbraň ani dovednost
Natáhni se pro touhu a probuď svou touhu zabíjet
Běž a osvoboď svou mysl
Ponoř se do nezastavitelného zabijáckého instinktu
Přines zpátky nadějím projasni temnotu
Stand up and fight for their demise
We won't surrender
Now enthrone the devil in disguise
You can't defend her
Postav se a bojuj za jejich konec
My se nevzdáme
Teď budeme uctívat ďábla v přestrojení
Nemůžeš ji porazit
Day and night dividing the legions
Ignorance will show its weakness
Lasting peace an abandoned illusion
Blinded by trust in a twilight zone
Day and night disguising their secrets
Ignorance will kill the fearless
Offerings of reckless courage
Freedom for us all!
Den a noc rozděluje mnohé
Ignorance ukáže svoji slabost
Trvalý mír, opuštěná iluze
Oslepen vírou v soumračné zóně
Den a noc maskuje jejich tajemství
Ignorance zabije ty beze strachu
Nabízí lehkomyslnou kuráž
Svobodu pro nás všechny
On to battle, here we are the hunters
Red as fire, Crimson Bow and Arrow
On to battle, here we die as heroes
Red as fire, hearts will bleed to death
Do bitvy, tady jsou z nás lovci
Rudí jako oheň, karmínový luk a šíp
Do bitvy, tady umíráme jako hrdinové
Rudí jako oheň, jejich srdce na smrt vykrvácí

Text přidal scary.prcek

Video přidal Pennywise

Překlad přidala listicka222

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Epica vs Attack On Titan Songs (EP)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.