Playlisty Kecárna
Reklama

Gandhi vs Martin Luther King Jr. - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Ghandi:
You want to battle wits? See who's a better pacifist?
I fought the Caste system, but you still cannot touch this!
Slumdog skillionare, first name Messiah
Raps so hot, I spit yoga fire!
Everything you preach, I said it first
You should jot down these words, plagiarize my whole verse!
Leave your thoughts on the door, like the real Martin Luther
I'm not thinking you shall over come this, Junior!
Ghandi:
Taže ty chceš bojovať rozumom? Zabdáš, kto je lepší pacifista?
Bojoval som proti Kastovému systému preto som pre teba nedotknuteľný!
Skillionár z chatrče, prvým menom Mesiáš
Rap taký horúci, že chrlím joga oheň!
Všetko čo si kázal, ja som povedal prvý
Nechčeš si opísať aj tieto slova a napodobniť môj vlastný verš.
Zanechaj svoje myšlienky na dverách, ako pravý Martin Luther
Nemyslím si, že ma prekoná tento Juior!
Martin Luther King:
I'm the king of civil rights from the city to Suburbia
No shoes, no shirt, but I'm still gonna serve ya!
Make you swallow your words so you can break the fast
Then thank God Almighty you can eat at last
I admire the way you broke the British power
But I have a dream that one day you'll take a shower!
Like the "H" in your name, you oughta remain silent
Flatten your style like bread, non-violent
Martin Luther King:
Som kráľ ľudských práv od miest až po predmestia
Bez topánoka a bez trička, aj tak ti to dám vyžrať
Tak spolkni svoje slová tak, že tým prerušíš pôst
Potom sa poďakujme všemocnému Bohu, že už môžeš jesť.
Síce obdivujem spôsob akým si rozbol Britskú nadvládu.
Ale ja mám sen, že si jedného dňa dopraješ sprchu!
Presne ako "H" v tvojom mene, mal by si už nevypovedať
Zvalcujem ťa štýlom vášho chleba, nenásilne
Gandhi:
You would know about bread, Dr. Birmingham Sandwich
Boycott those Brits, sit in with some spinach
With protests and women the same advice goes
Always stay away from the hoes!
Gandhi
Ty ma nepoučuj o chlebe, Dr. Birmingham Sendvič
Zbav sa tejto kaše a skamaráť sa zo špenátom
Ako som povedal protestujucim ženám, rovnaka rada znie
Vždy sa drž daľej odmvodných diel!
Martin Luther King:
I've got so much street cred they write my name on the signs
I'd ring ya for tech support but I got a no-bell Prize
Nigga, we got more beef than one of your sacred cows
But I'm about to forgive you so hard right now!
Martin Luther King:
Dostal som toľko rešpektu z ulice, že píšu moje meno na tabuľe
Zazvonil by som ti na technickú podporu , ale nemám ešte ani nobelovku
Neger, my máme viac hovādzieho ako hociktorá z tvojich posvätných kráv
Ale aj ti odpúštam, tak veľmi ako sa len dá!
Gandhi:
I am passively resisting the fact that you suck
I am celibate because I don't give a fuck!
Gandhi:
Ja len pasívne uznávam skutočnosť že sa mi podlizuješ
Som v celibáte pretože s nikym nej*bem!

Text přidal Diceman-Cube

Text opravil lovebites

Video přidal Diceman-Cube

Překlad přidal Dispatcher7

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Season 2

Reklama

Epic Rap Battles Of History texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.