Playlisty Kecárna
Reklama

How Can I Keep From Singing? - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

My life goes on in endless song
Above earth's lamentations,
I hear the real, though far-off hymn
That hails a new creation.
Můj život ubíhá s nekončenou písní
nad naříkající zemí.
Slyším ten skutečný, ač vzdálený chvalozpěv,
jenž oslavuje nové stvoření
Through all the tumult and the strife
I hear it's music ringing,
It sounds an echo in my soul.
How can I keep from singing?
Navzdory všemu zmatku a sváru
slyším zvonky jeho hudby.
Zní ozvěnou v mé duši
Jak mohu nezpívat?
While though the tempest loudly roars,
I hear the truth, it liveth.
And though the darkness 'round me close,
Songs in the night it giveth.
I když vichřice nahlas burácí,
já slyším pravdu, je živá,
a ačkoliv se kolem stahuje temnota,
zní v písních vprostřed noci
No storm can shake my inmost calm,
While to that rock I'm clinging.
Since love is lord of heaven and earth
How can I keep from singing?
Žádná bouře neotřese mým nejniternějším klidem,
zatímco se tisknu k té skále,
když láska panuje v nebi i na zemi,
jak mohu nezpívat?
When tyrants tremble in their fear
And hear their death knell ringing,
When friends rejoice both far and near
How can I keep from singing?
Když tyrani se třesou ve strachu
a slyší, jak jejich umíráček zvoní,
když se přátelé radují, daleko i blízko,
jak mohu nezpívat?
In prison cell and dungeon vile
Our thoughts to them are winging,
When friends by shame are undefiled
How can I keep from singing?
Ve vězeňské cele a ohavném žaláři
k nim naše myšlenky zalétají,
když přátelé nejsou poskvrněni hanbou,
jak mohu nezpívat?

Text přidala xUCINKAx

Text opravila Meslin

Video přidala 75terka

Překlad přidala Meslin

Překlad opravila Meslin

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Shepherd Moons

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.