Playlisty Kecárna
Reklama

We Can Breathe In Space, They Just Don't Want.. - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

And what comes next?
A chance to save ourselves?
A co přichází dál?
Šance se zachránit?
Imagine magma encrusted in rock
And on the surface of this world, all eyes are on the clock
Cos all our empires, our philosophies, our practiced faiths, our revolutions
our proud sciences, are but a flicker in one day of the lives of the stars.
Představ si magmu zakrývající skálu
A na povrchu tohoto světa, všechny oči hledí na hodiny
Protože všechny naše říše, filozofie, naše praktické víry, naše revoluce
Naši hrdí vědci, jsou jen blikotem jednoho dne života ve hvězdách
We can breathe in space, they just don't want us to escape
We can breathe in space, they just don't want us to escape
Můžeme dýchat ve vesmíru, prostě nechtějí, abychom unikli
Můžeme dýchat ve vesmíru, prostě nechtějí, abychom unikli
And what comes next?
A chance to save ourselves?
A co přichází dál?
Šance se zachránit?
The constellations yes all 88 of them
Like the G8 they meet to procrastinate
Souhvězdí, ano, všech 88
Jako G8 se setkávají s odkládáním
Greetings, we are an infant species
crawling, into our own, premature decline
The north star is chairing the meeting, he knows we're spoilt
and he's sniggering at histories.
Zdravíme, jsme kojenecký druh
Plazíme se do našeho vlastního předčasného úpadku
Severka předsedá schůzce, ví, že jsme rozmazlení
A vrtá se do historií
We can breathe in space, they just don't want us to escape
We can breathe in space, they just don't want us to escape
Můžeme dýchat ve vesmíru, prostě nechtějí, abychom unikli
Můžeme dýchat ve vesmíru, prostě nechtějí, abychom unikli
the hollow proposals mean we'll migrate
but they'll bleed us dry until that 11th hour
and when dawn breaks i'll sit and stagnate
with this metric ton on your shoulders, how do you cope?
Prázdné návrhy znamenají, že budou migrovat
Ale nechají nás vykrvácet do 11 hodiny
A když úsvit přichází, budu sedět a stagnovat
S touto metrickou tunou na tvých ramenách, jak si poradíš?
we are an infant species
crawling, into our own, premature decline
The north star is chairing the meeting, he knows we're spoilt
and he's sniggering at histories.
Jsme kojenecký druh
Plazíme se do našeho vlastního předčasného úpadku
Severka předsedá schůzce, ví, že jsme rozmazlení
A vrtá se do historií
lets prove the stars wrong.
we've got to do this.
and I find it hard to believe that we're are alone...
Dokažme, že se hvězdy mýlí
Musíme to udělat
A zjišťujeme, že je těžké věřit, že jsme sami...

Text přidal scream2

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Common Dreads (Deluxe Edition)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.