Playlisty Kecárna
Reklama

Torn Apart (Hugh Hardie Remix) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

A naked eye conspires with fear
To form an idea
So destructive and insincere
Pouhé oko spolčí se strachem,
udělá si představu,
tak destruktivní a neupřímnou.
Reared in the mind
But outside you'll find
That nature does not align
Vypěstovánu jen v naší mysli,
ale navenek poznáš,
že povahově to nesedí.
You see,
There's more variation within populations than between populations
Vidíš,
je tu více variací v populaci než
mezi populacemi.
Ah for too many years
A myth preserves
The scars and the souvenirs
Ach, až příliš dlouho,
mýtus přetrvává,
šrámy a upomínky.
Defined by your skin
Forget we share kin
We're torn apart
Dáno tvojí kůží,
zapomínáme na to že sdílíme rod,
jsme roztrháni.
It feels as though we're sinking
I don't know how we'll get to shore again
Sinking, we'll surface through the waves
Vypadá to, jako by jsme se potápěli,
ale nevím jak se dostaneme zpět ke břehu.
Topíme se, dostaneme se skrze vlny.
Look back to the past
We hail from one caste
This division will not last
Podívej se zpátky do minulosti.
Pocházíme z jedné kasty.
Tohle rozdělení nevydrží.
Defined by your skin
Forget we share kin
We're torn apart
Dáno tvojí kůží,
zapomínáme na to že sdílíme rod,
jsme roztrháni.

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Mindsweep: Hospitalised

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.