Kecárna Playlisty

The Sights - text, překlad

playlist Playlist
Are you staying awake for the liftoff, tonight?
You'll never believe the sights tonight
The sights tonight, the sights
Are you staying awake for the liftoff, tonight?
You'll never believe the sights tonight
The sights tonight
Zůstaneš vzhůru při odstartování dnes v noci?
Nikdy neuvěříš těm výhledům dnes v noci
Pohledy dnes v noci, pohledy
Zůstaneš vzhůru při odstartování dnes v noci?
Nikdy neuvěříš těm výhledům dnes v noci
Pohledy dnes v noci
Mr. Magpie
You got distracted by the gleam of the diamonds, as you flew by
But their dull glint does not impress
When there's a billion stars in the sky
I sit gripping my pen like a breadknife
As I write, I'm leaving this Earth for the stars tonight
And now I'm running to board the flight
Pane Magpie
Nechal jste se rozptýlit třpytem diamantů, když jste prolétal kolem
Ale jejich matný záblesk neohromí
Když tu jsou miliardy hvězd na nebi
Beru pero jako nůž na chleba
Když píšu, opouštím tuhle Zemi dnes v noci kvůli hvězdám
A teď běžím na palubu letu
Now I boldly go
Into the great unknown
And like Jean-Jacques Rousseau
I give you my mind to be blown
Now I boldly go
Into the great unknown
Like Marcus Cicero
While there's life, there's hope
Teď směle odcházím
Do velkého neznáma
A jako Jacques Cousteau
Dal jsem ti svou mysl, aby byla odbouchnuta
Teď směle odcházím
Do velkého neznáma
Jako Marcus Cicero
Zatím co je tu život, naděje
I'm searching far and wide to find a planet to orbit
Far and wide, I wanna scan and explore it
Far and wide, you're my new planet to orbit
So fire up the rockets
Hledám daleko široko, abych našel planetu, kolem které bych mohl obíhat
Široko daleko, chci ji prohlédnout a prozkoumat
Široko daleko, jsi mou novou planetou na obíhání
Tak zažehni rakety
Are you staying awake for the liftoff, tonight?
You'll never believe the sights tonight
The sights tonight, the sights
Are you staying awake for the liftoff, tonight?
You'll never believe the sights tonight
The sights tonight, the sights
Zůstaneš vzhůru při odstartování dnes v noci?
Nikdy neuvěříš těm výhledům dnes v noci
Pohledy dnes v noci, pohledy
Zůstaneš vzhůru při odstartování dnes v noci?
Nikdy neuvěříš těm výhledům dnes v noci
Pohledy dnes v noci, pohledy
Now I boldly go
Into the great unknown
And like Jean-Jacques Rousseau
I give you my mind to be blown
Now I boldly go
Into the great unknown
Like Marcus Cicero
While there's life, there's hope
Teď směle odcházím
Do velkého neznáma
A jako Jacques Cousteau
Dal jsem ti svou mysl, aby byla odbouchnuta
Teď směle odcházím
Do velkého neznáma
Jako Marcus Cicero
Zatím co je tu život, naděje
I'm searching far and wide to find a planet to orbit
Far and wide, I wanna scan and explore it
Far and wide, you're my new planet to orbit
So fire up the rockets
Hledám daleko široko, abych našel planetu, kolem které bych mohl obíhat
Široko daleko, chci ji prohlédnout a prozkoumat
Široko daleko, jsi mou novou planetou na obíhání
Tak zažehni rakety
It's over now and I'm a little bit petrified
Of what's to come, yeah my head's a bit stir-fried
It's over now and I'm a little unqualified
But fire up the rockets
Teď je konec a trochu jsem z toho ztuhl
Z toho, co přijde, jo, moje hlava je trochu orestovaná
Teď je konec a jsem trochu nekvalifikovaný
Ale zažehni rakety
(I'm searching) far and wide to find a planet to orbit
Far and wide, I wanna scan and explore it
Far and wide, you're my new planet to orbit
So fire up the rockets
(Hledám) široko daleko, abych našel planetu, kolem které bych mohl obíhat
Široko daleko, jsi mou novou planetou na obíhání
Tak zažehni rakety

Text přidal LimeCZ

Text opravil LimeCZ

Videa přidali LimeCZ, UnseenLucy

Překlad přidala UnseenLucy

Překlad opravil LimeCZ


The Spark (Deluxe Album)

Enter Shikari texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.