Playlisty Kecárna
Reklama

The Last Garrison - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Can you hear the war-cry?Slyšíš to válečné heslo?
The adrenaline bursts through the riverbanks
Welcome to the skirmish
I can’t feel my legs
Give me morphine
Give me morphine
Give me more!
Adrenalin burácející před břehem
Vítejte v potyčce
Necítím nohy
Dej mně morfium
Dej mně morfium
Dej mně víc!
No doubt
This is a tragedy for all
But it ain't over yet
Head's up and thank fuck you're still alive!
Bezpochyby
To je tragédie pro všechny
Ale to ještě není u konce
Hlavy vzhůru a děkuj k*urva že si pořád naživu!
There’s still air in my lungs
Still blood in my veins
We’re part of the last garrison
Still Alive
There’s still air in my lungs
Still blood in my veins
We’re part of the last garrison
Stále mám vzduch v plících
Stále krev v mých žilách
Jsme součástí poslední posádky
Stále naživu
Stále mám vzduch v plících
Stále krev v mých žilách
Jsme součástí poslední posádky
I wanna lie here and soak up the sun
But do not alight here, you cannot outrun
“This could be the end” he said, “the end my child”
So I made good use of my face and I smiled
Chci zde ležet a nasávat slunce
Ale vystoupit zde, nemůžeš se otočit
“To by mohlo být konec ” on řekl “konec mého dětství”
Udělal jsem dobře využil jsem mé tváře a usmál jsem se
Can you hear the war-cry? Slyšíš to válečné heslo?
The epinephrine plows through the barriers
Welcome to the skirmish
I can’t feel my arms!
Give me opium
Give me opium
Give me help!
Adrenalin proplouvá bariéry
Vítejte v potyčce
Necítím ruce!
Dej mně opium
Dej mně opium
Dej mi pomoc!
No doubt
This is a tragedy for all
But it ain't over yet
Head's up and thank fuck you're still alive!
Bezpochyby
To je tragédie pro všechny
Ale to ještě není u konce
Hlavy vzhůru a děkuj k*urva že si pořád naživu!
There’s still air in my lungs
Still blood in my veins
We’re part of the last garrison
Still Alive
There’s still air in my lungs
Still blood in my veins
We’re part of the last garrison
Stále mám vzduch v plících
Stále krev v mých žilách
Jsme součástí poslední posádky
Stále naživu
Stále mám vzduch v plících
Stále krev v mých žilách
Jsme součástí poslední posádky
I wanna lie here and soak up the sun
But do not alight here, you cannot outrun
“This could be the end” he said, “the end my child”
So I made good use of my face and I smiled
Chci zde ležet a nasávat slunce
Ale vystoupit zde, nemůžeš se otočit
“To by mohlo být konec ” on řekl “konec mého dětství”
Udělal jsem dobře využil jsem mé tváře a usmál jsem se
Let’s toast to the fact we got this far Pojd'me si připít na to, že jsme tak daleko
There’s still air in my lungs
Still blood in my veins
We’re part of the last garrison
Still Alive
There’s still air in my lungs
Still blood in my veins
We’re part of the last garrison
Stále mám vzduch v plících
Stále krev v mých žilách
Jsme součástí poslední posádky
Stále naživu
Stále mám vzduch v plících
Stále krev v mých žilách
Jsme součástí poslední posádky
Yeah, you're still alive! Yeah, stále jsi naživu!

Text přidal marwin836

Video přidal xxxvodnikxxx

Překlad přidal Lord_Prd_sro

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Mindsweep

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.