Playlisty Kecárna
Reklama

Never Let Go of the Microscope (Etherwood Rem.. - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Like Socrates I only graze on the slopes
Of the summit of my own ignorance
Like Hippocrates I can affirm that the method of science
Is an appliance that emancipates us from dogma
and slant
and bias (the seasons are changing)
Ah the seasons are changing
Stejně jako Sókratés se jen pasu na svazích,
pod vrcholem své vlastní nevědomosti.
Stejně jako Hippokratés můžu potvrdit, že metody vědy
jsou nástroje, které nás osvobozují od dogmatu,
předpojatosti
a předsudků (období se mění.)
Ach, období se mění.
The velocities at which we now evolve
Mean we got to dissolve unchecked tradition
But atrocities go untouched under the guise of culture
Committed on another mind another heartbeat
heartbeat
heartbeat (the seasons are changing)
Ah the seasons are changing
Rychlostí, kterou se teď vyvíjíme
znamená, že musíme rozpustit nekontrolovatelné tradice, ale zvěrstva jdou nedotčena pod rouškou kultury,
spáchána na jiné mysli, na jiném srdečním tepu,
srdečním tepu,
srdečním tepu (období se mění.)
Ach, období se mění.
I've got a sinking feeling (4x) Mám potápějící se pocit (4x)
Like Sophocles we now wield the paintbrush
So keep a tight grip on a magnifying glass
Our priorities now that we hold the torch
Mean we got to hold it high to illuminate the dark
and archaic
and vile (the seasons are changing)
Ah the seasons are changing
Stejně jako Sofoklés teď držíme štětec,
takže mějme pevné sevření pod lupou.
Naše priority teď když máme pochodeň,
znamenají že jí musíme držet vysoko aby jsme
osvětlili tmu,
předpotopnost,
a ničemnost (období se mění.)
Ach, období se mění.
I've got a sinking feeling (12x) Mám potápějící se pocit.(12x)
We swear allegiance to no one
We swear allegiance to no one
Přísahali jsme věrnost nikomu.
Přísahali jsme věrnost nikomu.
We’ll never let go of the microscope
No matter how callous the shells
Nikdy se nepustíme mikroskopu,
je jedno jak bezcitné jsou skořápky.
We’ll harness the heat of the sun
And we’ll burn you out of fucking existence
Budeme využívat teplo ze slunce,
a vypálíme vás z vaší zasraný existence.

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Mindsweep: Hospitalised

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.