Kecárna Playlisty

An Ode to Lost Jigsaw Pieces (In Two Movement.. - text, překlad

playlist Playlist
If this is a siege
I'll wait this out
I'll wait this out
I'll wait this out
Jestli tohle je obléhání
Přečkám to
Přečkám to
Přečkám to
If this is a siege
I'll wait this out
I'll wait this out
But I'm full of doubt
Jestli tohle je obléhání
Přečkám to
Přečkám to
Ale jsem plný pochybností
I awoke with a face like a crumpled plastic bag in a puddle
When everyone in this town is a bag for life
He said my life is a total mess, it's 8pm and I'm not even dressed
And oh how I miss your Prosecco-glazed lips
I miss like the majority of modern mainstream music misses
An original metaphor for missing someone
Probudil jsem se s obličejem jako zmačkaným pytlíkem v louži
Když každý v tomhle městě je pytlík na život
Řekl, že můj život je totální zmatek, je 8 večer a já nejsem ani oblečený
A jak mi schází tvoje rty pokryté Proseccem
Schází mi, tak jako většina moderní mainstreamová hudba
Postrádá metaforu pro stýskání si po někom
I was so scared of confronting the world alone
Fear put me in a headlock and dragged me back from the unknown
Tak jsem se bál čelit světu sám
Strach mě držel a tahal mě zpátky z neznáma
So if this is a siege
I'll wait this out
I'll wait this out
But I'm full of doubt
Takže jestli tohle je obléhání
Přečkám to
Přečkám to
Ale jsem plný pochybností
If this is a siege
I'll wait this out
I'll wait this out
But I'm full of doubt
Jestli tohle je obléhání
Přečkám to
Přečkám to
Ale jsem plný pochybností
I tried to defend our castle walls
But the attack came from within the halls
You say that time heals so
I'll wait this out
I'll wait this out
But I'm full of doubt
Snažil jsem se bránit naše hradní stěny
Ale útok přišel zevnitř hal
Říkáš, že čas hojí, a tak
Přečkám to
Přečkám to
Ale jsem plný pochybností
I'll wait this out
I'll wait this out
I'll wait this out
I'll wait this out
I'll wait this out
I'll wait this out
Přečkám to
Přečkám to
Přečkám to
Přečkám to
Přečkám to
Přečkám to
I may backtrack on these words one day
I may orphan what I'm about to say
But in my chest there's a thundering pain
It feels like God's in there, having a migraine
Jednoho dne bych mohl ustoupit těmhle slovům
Mohl bych opustit to, co se chystám říct
Ale v mé hrudi je bouřlivá bolest
Je to jako kdyby tam byl Bůh, který má migrénu
And this is tough, man
I've lost more pieces of my jigsaw
It don't seem worth making now, man
They say you've gotta stay busy
I'll keep keep keep my mind occupied on the here and now
'Cause you're not with me
But that's okay, we'll cope somehow
We all cope somehow
We'll cope somehow
A tohle je těžký, chlape
Ztratil jsem víc kousků svého puzzle
Teď už nestojí za to, to dělat, chlape
Říkají, že musíš zůstat zaměstnaný
Udržím udržím udržím si zaměstnanou mysl tady a teď
Protože nejsi se mnou
Ale to je v pohodě, nějak to zvládneme
Všichni to nějak zvládneme
Nějak to zvládneme
We'll cope somehow
We all cope somehow
We'll cope somehow!
We all cope somehow!
Nějak to zvládneme
Všichni to nějak zvládneme
Nějak to zvládneme!
Všichni to nějak zvládneme!

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala UnseenLucy


The Spark (Deluxe Album)

Enter Shikari texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.