Playlisty Kecárna
Reklama

Who Needs To Sleep - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Standing by
In line
Another job
For real
If you could make
One deal
Choice is yours
All real
It leaves you cold
Like I
...and all your luggage
Don't deny
If I could die
Now is the time
I told you so
I told you why
Stojící
V řadě
Další práce
Pro skutečnost
Pokud bys mohl uskutečnit
Jeden obchod
Volba je na tobě
Všechno skutečné
Tě nechává chladným
Jako mě
... a všechny tvé kufry
Nepopírej
Pokud bych mohl zemřít
Teď je čas
Řekl jsem ti
Řekl jsem ti proč
One need and fear to lose my mind
I told you so
This ain't for me
I want to yell
No more
My dreams will take one step too far
They disappear
This ain't for me
I want to yell
No more
Jedna potřeba a strach ztratit hlavu
Řekl jsem ti
Tohle není pro mě
Chci ječet
Už ne
Moje sny odešly daleko
Mizí
Tohle není pro mě
Chci ječet
Už ne
Waiting while
You define
What I'm I to you
Stepping on 45
Another look
Through you
Like a film
Without a sound
Black and white
Unconnected
If I could die
Now is the time
I told you so
I told you why
Čekajíc zatímco
Ty definuješ
Co pro tebe jsem
Posilujíc na 45
Další pohled
Skrze tebe
Jako film
Beze zvuku
Černá a bílá
Nespojená
Kdybych mohl zemřít
Teď je čas
Řekl jsem ti
Řekl jsem ti proč
This ain't your life
Praise you hold inside
One step too far
You tell yourself you are
Tohle není tvůj život
Chválu držíš uvnitř
Jeden krok tak daleko
Říkáš si, kdo jsi

Text přidala daisy

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Remains Of The Day

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.