Playlisty Kecárna
Reklama

Fragile Skin - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I have this feeling, I'm getting lost again
Isn't there a way to get this day to it's end
(this day I know it will be the same again)
I'm too scared of running away from my life
I'm too tired, nothing makes sense anymore
Mám tenhlepocit, zase se ztrácím
Není způsob, jak dostat tento den na konec
(tenhle den, vím, bude zase stejný)
Bojím se utéct od svého života
Jsem tak unavený, nic už nedává smysl
And I... can't stand the way things are
And I... won't let it be
A já ...nemůžu vystát tenhle způsob
A já ...to nenechám být
The end is getting closer
Little dreams are fading
Don't ya see the wounds in
my fragile skin
This pain cannot come inside
Why do we have to make it our own
I can't afford to make another mistake,
or do I?
Konec se blíží
Malé sny blednou
Nevidíš zranění na
Mé křehké kůži
Tahle bolest nemůže jít dovnitř
Proč musíme dělat všechno po svém
Nemůžu si dovolit udělat další chybu
Nebo ne?
Finally I'm in the corner
You cannot see the smile in my eyes
Nakonec jsem v rohu
Nemůžeš vidět úsměv v mých očích
And I... can't stand the way things are
And I... won't let it be
A já ...nemůžu vystát tenhle způsob
A já ...to nenechám být
The end is getting closer
Little dreams are fading
Don't ya see the wounds in
my fragile skin
This pain cannot come inside
Why do we have to make it our own
I can't afford to make another mistake,
or do I?
Konec se blíží
Malé sny blednou
Nevidíš zranění na
Mé křehké kůži
Tahle bolest nemůže jít dovnitř
Proč musíme dělat všechno po svém
Nemůžu si dovolit udělat další chybu
Nebo ne?
Questions about life make me wonder
Nonstop highway flashing through my windows
If I just could find the way
Place no one knows and what I want to be
Otázky života mě udivují
Silnice nonstop blikají v mých oknech
Když jsem jen mohl najít způsob
Místo, co nikdo nezná a co chci být
The end is getting closer
Little dreams are fading
Don't ya see the wounds in
my fragile skin
This pain cannot come inside
Why do we have to make it our own
I can't afford to make another mistake,
or do I?
Konec se blíží
Malé sny blednou
Nevidíš zranění na
Mé křehké kůži
Tahle bolest nemůže jít dovnitř
Proč musíme dělat všechno po svém
Nemůžu si dovolit udělat další chybu
Nebo ne?

Text přidala daisy

Text opravil DevilDan

Video přidala daisy

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Walking With No One

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.