Playlisty Kecárna
Reklama

A Place Called You - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Long ago and far away
You took me to a place I can’t forget
You’re my knight in shining armour
I guess you just don’t realise it yet
Kdysi dávno a daleko
Jsi mě vzal na místo, které nemohu zapomenout
Jsi můj rytíř v lesklé zbroji
Myslím, že si to ještě neuvědomuješ
I’ve been cooped up in a tower
For hours and hours
The wrong guys all try to rescue me
Why kiss another frog
You’re the only one I want
It’s obvious, why can’t you see?
Won’t you take me to the place we used to meet?
Byla jsem zavřená ve věži
Hodiny a hodiny
Špatní kluci se mě snažili zachránit
Proč políbit jinou žábu
Jsi jediný kterého jsem chtěla
Je to jasné, proč to nevidíš?
Nechceš mě vzít na místo, kde jsme se setkali?
It’s sunny and funny
And quirky and oh oh oh
A little piece of heaven
And I so wanna go
I know my happy ending
But you don’t have a clue
Cos where I want to be is a place
A place called you
Je to slunné a zábavné
A nepředvídatelné a oh oh oh
Malý kousek nebe
A já tak chci jít
Znám můj šťastný konec
Ale nemám vodítko
Protože tam kde chci být, je místo
Místo zvané ty
Long ago and far away
In a land of make believe
I saw a perfect happy ending
So come on back and set me free
Kdysi dávno a daleko
V zemi vytvořené z víry
Viděla jsem dokonale šťastný konec
Tak pojď zpět a dej mi svobodu
Take me to the place where the stars come out
Just me and you is what it’s all about
Take me to the place where we used to go
Yeah you know Romeo you were so oh oh…
Vezmi mě na místo, kde vycházejí hvězdy
Jen já a ty, to je vše o čem to je
Vezmi mě na místo, kam jsme chodili
Jo, ty víš Romeo, jsi tak oh oh oh...
How much I long to see your face
Cos no one ever can replace
A place called you
Tolik toužím vidět tvou tvář
Protože nikdo nemůže nahradit
Místo zvané ty

Text přidala Pdmwpm

Video přidala Pdmwpm

Překlad přidala Pdmwpm

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.