Playlisty Akce
Reklama

Walk On Water ft. Beyoncé - text, překlad

playlist Playlist
[Chorus: Beyoncé & Eminem]
I walk on water
But I ain't no Jesus
I walk on water
But only when it freezes (Fuck)
[Refrén: Beyoncé & Eminem]
Chodím po vodě
Ale nejsem žádný Ježíš
Chodím po vodě
Ale jenom když zmrzne (kurva)
[Verse 1: Eminem]
Why are expectations so high? Is it the bar I set?
My arms, I stretch, but I can’t reach
A far cry from it, or it's in my grasp, but as
Soon as I grab, squeeze
I lose my grip like the flying trapeze
Into the dark I plummet, now the sky's blackening
I know the mark’s high, butter–
flies rip apart my stomach
Knowin' that no matter what bars I come with
You're gonna harp, gripe, and
That's a hard Vicodin to swallow, so I scrap these
As pressure increases like khakis
I feel the ice cracking, because—
[Verse 1: Eminem]
Proč jsou očekávání tak vysoká?
Je to ta hranice, kterou jsem nastavil?
Moje ruce, protahuji se, ale nemohu dosáhnout
Daleko od toho, nebo je to v mém uchopení, ale
Jakmile to popadnu, sevřu
Ztratím svůj stisk jako létající trapéz
Řítím se do tmy
Nebe začíná černat, vím, že značka je vysoko
Motýli mi trhají břicho
Vím, že nezáleží na tom, s čím přijdu
Ty budeš naslouchat, stěžovat si a to je těžký Vicodin na spolknutí
Tak je vyřadím, tlak se zvyšuje jako khaki
Cítím praskání ledu, protože—
[Chorus: Beyoncé & Eminem]
I walk on water
But I ain't no Jesus
(It's the curse of the—, it's the curse of the—)
I walk on water (Shit)
But only when it freezes
[Refrén: Beyoncé & Eminem]
I walk on water
Ale nejsem žádný Ježíš
(Je to prokletí--, je to prokletí--)
Chodím po vodě (Do prdele)
Ale jen když zmrzne
[Verse 2: Eminem]
It's the curse of the standard
That the first of the Mathers disc set
Always in search of the verse that I haven’t spit yet
Will this step just be another misstep
To tarnish whatever the legacy, love or respect
I’ve garnered? The rhyme has to be perfect, the delivery flawless
And it always feels like I'm hittin’ the mark
'Til I go sit in the car, listen and pick it apart
Like, "This shit is garbage!"
God's given me all this, still I feel no different regardless
Kids look to me as a god, this is retarded
If only they knew, it's a facade and it’s exhaustive
And I try not to listen to nonsense
But if you bitches are tryin' to strip me of my confidence
Mission accomplished
I'm not God-sent, Nas, Rakim, 'Pac, B.I.G., James Todd Smith
And I'm not Prince, so…
[Verse 2: Eminem]
Je to prokletí standardu
Který první Mathers disk nastavil
Vždy hledám ten verš, který jsem ještě neplival
Bude tento krok další přešlap
a zkažení odkazu, lásky nebo respektu, které jsem získal?
Rým musí být perfektní, proslov bezchybný
A vždy mi připadá, že jsem úspěšný
Dokud nesedím v autě, poslouchám a rozebírám to
Jako "tahle sračka je odpad"
Bůh mi dal tohle všechno
Ale bohužel stejně se necítím jinak
Děti ke mně vzhlížejí jako k Bohovi, tohle je retardovaný
Kdyby jen věděli, je to jen maska a je to vyčerpávající
A já se snažím neposlouchat ty nesmysly
Ale pokud se vy děvky snažíte mě zbavit mé důvěry
Mise splněna
Nejsem poslán Bohem
Nas, Rakim, Pac, B.I.G., James Todd Smith a já nejsem Prince, takže...
[Chorus: Beyoncé & Eminem]
I walk on water
But I ain't no Jesus
I walk on water
(It's true, I'm a Rubik's—, it's true—)
But only when it freezes
(It's true—)
[Refrén: Beyoncé & Eminem]
Chodím po vodě
Ale nejsem žádný Ježíš
Chodím po vodě
(Je to pravda, jsem Rubikova—, ije to pravda—)
Ale jen když zmrzne
(Je to pravda—)
[Post-Chorus: Beyoncé]
'Cause I'm only human, just like you
Making my mistakes, oh if you only knew
I don't think you should believe in me the way that you do
'Cause I'm terrified to let you down, oh
[Po-refrén: Beyoncé]
Protože jsem jen člověk, jako ty
Chybuji, kdybys to jen věděl
Nemyslím si, že bys ve mě měl věřit tak, jak ve mě věříš
Protože se bojím, že tě zklamu
[Verse 3: Eminem]
It's true, I'm a Rubik's—a beautiful mess
At times juvenile, yes, I goof and I jest
A flawed human, I guess
But I'm doin' my best to not ruin your ex–
pectations and meet 'em, but first
The "Speedom" verse, now Big Sean
He's goin' too fast, is he gonna shout or curse out his mom?
There was a time I had the world by the balls, eatin' out my palm
Every album song I was spazzin' the fuck out on
And now I'm gettin' clowned and frowned on
But the only one who's looking down on
Me that matters now's DeShaun
Am I lucky to be around this long?
Begs the question though
Especially after the methadone
As yesterday fades and the Dresden home
Is burnt to the ground and all that's left of my house is lawn
The crowds are gone
And it's time to wash out the blonde
Sales decline, the curtain's drawn
They're closin' the set, I'm still pokin' my head from out behind
And everyone who has doubt, remind
Now take your best rhyme, outdo it, now do it a thousand times
Now let 'em tell ya the world no longer cares
Or gives a fuck about your rhymes
And as I grow outta site, outta mind, I might go outta mine
'Cause how do I ever let this mic go without a fight
When I made a fuckin' tightrope outta twine?
But when I do fall from these heights though, I'll be fine
I won't pout or cry or spiral down or whine
But I'll decide if it's my final bow this time around, 'cause—
[Verse 3: Eminem]
Je to pravda, jsem Rubikova kostka - krásný zmatek
Občas mladistvý, ano, jdu a žertuji
Chybný člověk, hádám
Ale dělám vše pro to, abych nezkazil tvoje o-
Čekávání a setkal se s nimi, ale nejdříve verš ve "Speedom"
Teď Big Sean jede moc rychle
Bude křičet a proklínat svou mámu?
Byla tu chvíle, kdy jsem držel svět za koule, zobal mi z ruky,
Na každé písni a albu jsem ztrácel kontrolu
A teď ze mě dělají šaška a mračí se
Ale jedinej DeShaun na to kouká ze shora
Mám tolik štěstí, že jsem stále tady?
Nabízí se otázka
Zvlášť po tom metadonu
Včerejšek mizí a dům na Dresden shořel
A vše co zbylo z mého domu je zahrada
Davy jsou pryč
A je čas smýt ten blond
Pokles prodeje, opony jsou zatažené
Zavírají to, ale já se zezadu stále dívám
A každý kdo pochyboval, připomínám
Vem svůj nejlepší rým, překonej ho
Teď to udělej ještě tisíckrát
A nech je říct, že svět se už více nezajímá a má v píči tvoje rýmy
Ale jak se vzdaluji z dohledu, z mysli, mohl bych se vzdálit ze svojí
Protože jak nechám tento mikrofon bez boje
Když jsem z provazu udělal zkurvený lano?
Ale když spadnu z výšky, budu v pohodě
Nebudu ohrnovat rty nebo brečet nebo se krčit a kňučet
Ale rozhodnu se, jestli naposledy smeknu, protože—
[Chorus: Beyoncé]
I walk on water
But I ain't no Jesus
I walk on water
But only when it freezes
[Chorus: Beyoncé]
Chodím po vodě
Ale nejsem žádný Ježíš
Chodím po vodě
Ale jenom když zmrzne
[Post-Chorus: Beyoncé]
'Cause I'm only human, just like you
I've been making my mistakes, oh if you only knew
I don't think you should believe in me the way that you do
'Cause I'm terrified to let you down, oh
If I walked on water, I would drown
[Po-refrén: Beyoncé]
Protože jsem jen člověk, jako ty
Chybuji, kdybys to jen věděl
Nemyslím si, že bys ve mě měl věřit tak, jak ve mě věříš
Protože se bojím, že tě zklamu
Kdybych chodil po vodě, utopil bych se
[Outro: Eminem]
'Cause I'm just a man
But as long as I got a mic, I'm godlike
So me and you are not alike
Bitch, I wrote "Stan"
[Outro: Eminem]
Protože jsem jenom člověk
Ale dokud mám mikrák, jsem jako Bůh
Takže my dva si nejsme podobní
Děvko, já napsal ''Stan''a

Text přidal lksvcr

Text opravil StanMitchell

Videa přidal Kochac

Překlad přidala adzedan13

Překlad opravil StanMitchell

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň produkoval Rick Rubin a Skylar Grey. Oficiálně vyšla 10. listopadu 2017.  (DevilDan)
  • Píseň začala jako "hook" napsaný Skylar Grey, pak na ní začal pracovat Eminem, jehož text okouzlil, a Rick Rubin. Rubin následně skladbu pustil Jay-Zmu, který dohodil ke zpívání refrénu svou ženu, Beyoncé.  (DevilDan)
  • Po vydání Skylar napsala na Twitter: "Takovýhle song jsem se snažila napsat od svých šesti let. Pokaždé, když píšu píseň, doufám, že budu stejně tak dobrá. Jsem opravdu pyšná na všechno, co jsem vytvořila, ale tohle je to pravé." (DevilDan)
  • Živě Eminem s písní poprvé vystoupil během 2017 MTV Europe Music Awards, 12. listopadu 2017, společně se spoluautorkou, Skylar Grey. Společně poté píseň představili i na Saturday Night Live a to 18. listopadu.  (DevilDan)
Reklama

Revival

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.