Playlisty Akce
Reklama

Tragic Endings ft. Skylar Grey - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Intro: Skylar Grey]
I'm stumbling, I can’t see straight
And it's my fault I got this way
I got my hands on something great
And found a way to mess it all up
I did my best, I tried to change
But it's just in my DNA
I got my hands on something great
And found a way to fuck it up again
Now I’m the one thing
You couldn't hate more
But you're the one thing
That I would die for
[Intro: Skylar Grey]
Zakopávám, nevidím jasně
A je to má chyba, že to takhle je
Získala jsem něco skvělého
A našla způsob, jak to vše pokazit
Udělala jsem, co jsem mohla, snažila jsem se změnit
Ale asi to prostě je v mém DNA
Získala jsem něco skvělého
A našla způsob, jak to zas posrat
A teď jsem jediná věc,
kterou nemůžeš nesnášet víc
Ale ty jsi jediná věc,
pro kterou bych umřela
[Verze 1: Eminem]
All my life, I was told, I was never nothing special
I don't need to be reminded of it every other second
'Specially when all my self-esteem's already shot to hell
I'm falling helplessly, I'm embarrased, I don’t want no one else to see
’Cause I feel like I'm a piece of shit, every time she yells at me
Selfishly addicted, but definitely doesn’t help that she
Makes me feel like I've died and gone to heaven, but makes life a living hell for me
She does that thing with her lip, now she's melting me
I'm putty in her palms, I’m wrapped around her finger
A yo-yo on a string, she lets me sit there and just dangle
Until something better comes along, and she'll just drop me like a hot potato
I look like I'm in pain, but I'm okay, though
'Cause I know she loves me, my friends, what do they know?
[Verze 1: Eminem]
Celý můj život mi povídali, že nejsem nic speciálního
Nepotřebuji, aby mi to někdo připomínal každou sekundu
Ještě když všechna má sebeúcta je už dávno v prdeli
Bezmocně padám, jsem v rozpacích, nechci, aby to někdo viděl
Protože se cítím jako sračka pokaždé, když na mě křičí
Sobecky závislý, ale jako fakt nepomáhá, že mi dává pocit, jako kdybych zemřel a šel do nebe, přitom dělá z mého života žijící peklo pro mě
Umí tu věc s jejími rty, roztává mě to
Udělal bych pro ní cokoliv, má mě omotaného kolem prstu
Jsem jako jojo na provázcích, nechává mě tu čekat a prostě se houpat ve vzduchu
Dokud nepřijde něco lepšího, a jen tak mě pustí na zem jako horkou bramboru
Vypadám, jako kdybych trpěl, ale i přes to všechno jsem v pohodě
Protože vím, že mě miluje a mé přátelé, co ti ví?

[Chorus: Skylar Grey]
It's like I'm drowning at sea
Hoping that you reach for me
I know you're there but I can't see
'Cause I'm so drunk off tragic endings
I'm dying to breathe
And all you do is strangle me
Such a beautiful relief
'Cause I'm so drunk off tragic endings
Drunk off tragic endings
[Chorus: Skylar Grey]
Je to jako kdybych se topila v moři
Doufající, že mi podáš pomocnou ruku
Vím, že tu jsi, ale nevidím to
Protože jsem příliš opilá z tragických konců
Sotva dýchám
A vše, co děláš, je, že mě škrtíš
Taková krásná úleva
Protože jsem příliš opilá z tragických konců
Opilá z tragických konců
[Verze 2: Eminem]
In my moments of weakness, I openly admit this shit, I wouldn't normally
I'm extremely self-conscious and enormously
Insecure and she uses it to torture when she torments me
It only turns to ammunition for her in this war when she
Gets going, she don't stop, when I'm up, she's like a downer
When I found her it was love at first encounter
Plus, somehow, she must've took the carton of eggs off the counter
Cracked them and placed all the shells on the ground for me to walk on when I'm around her
But there's just something 'bout her
That makes me not able to function without her
How can I get out of it when I don't know how to?
I'm a doubter, I'm a pessimist
Make a believer out of me
And show me the way now
Or stay the fuck out of my cloud of rain
'Cause I'm going straight down the drain
I'm drowning
[Verze 2: Eminem]
V mých nejslabších chvilkách, otevřeně přiznávám tyhle hovna, které bych normálně neudělal
Mám extrémně malé sebevědomí a jsem ohromně nejistý a ona to používá, aby mě zmučila
Mění se to pro ní v munici v téhle válce,
když si začíná, nepřestává, když jsem nahoře, ona je jako sedativum
Když jsem jí našel, byla to láska na první pohled
Plus, musela nějak vzít karton vajec z pultu
Rozbít je a umístit všechny skořápky na zem, abych po nich chodil, když jsem kolem ní
Ale je tu na ní něco,
Co mě nutí být neschopný bez ní fungovat
Jak se z toho mám dostat, když nevím jak?
Jsem skeptik, jsem pesimista
Udělej ze mě věřícího
A ukaž mi, jak z toho,
Nebo se kurva drž dál od mého oblaku deště,
Protože jdu přímo do kanalizace
Topím se

[Chorus: Skylar Grey]
It's like I'm drowning at sea
Hoping that you reach for me
I know you're there but I can't see
'Cause I'm so drunk off tragic endings
I'm dying to breathe
And all you do is strangle me
Such a beautiful relief
'Cause I'm so drunk off tragic endings
Drunk off tragic endings
[Chorus: Skylar Grey]
Je to jako kdybych se topila v moři
Doufající, že mi podáš pomocnou ruku
Vím, že tu jsi, ale nevidím to
Protože jsem příliš opilá z tragických konců
Sotva dýchám
A vše, co děláš, je, že mě škrtíš
Taková krásná úleva
Protože jsem příliš opilá z tragických konců
Opilá z tragických konců
[Bridge: Skylar Grey]
Now I'm the one thing
You couldn't hate more
But you're the one thing
That I would die for
[Bridge: Skylar Grey]
A teď jsem jediná věc,
kterou nemůžeš nesnášet víc
Ale ty jsi jediná věc,
pro kterou bych umřela
[Verze 3: Eminem]
It took a while for me to get it, but I think I've figured it out
She don't want me, she just don't wanna see me with someone else
The idea of seeing me happy destroys her in itself
To see me falling to pieces brings her joy, brings her hell
But it annoys her to see me get this straight, then say "screw her"
I threw up on myself, I'm dumb sick, I'm addicted to her
She's tryna block the door, so here's how I do her
Since I'm manure, she's a sewer
This time, this piece of shit's running through her
I can see the light now, I'm running to it
What the fuck? Shoulda knew it
Who would think she'd actually have the balls to do it?
As soon as I hopped in it, she gassed the car with lighter fluid
She's standing there with a rag, 'bout to put the lighter to it
Lit the fucking thing on fire, then she threw it
[Verze 3: Eminem]
Trvalo mi to chvilku, to pochopit, ale myslím, že jsem na to přišel
Nechce mě, jen mě nechce vidět s nikým jiným
Myšlenka, že bych mohl být šťastný, jí ničí
Vidět mě ničit se, jí přináší radost, přináší jí to peklo
Ale vadí jí, když mě vidí takhle vyrovnaného, pak říct "ať se vycpe"
Vyzvracel jsem se na sebe, je mi pitomě zle, jsem na ní závislý
Snaží se blokovat mi dveře, tak tady je, co s ní udělám
Pokud já jsem hnůj, ona je odpad
Tentokrát tahle sračka bude bolet jí
Konečně vidím světlo, běžím k němu
Co to kurva? Měl jsem to vědět
Kdo si mohl myslet, že má skutečně koule to udělat?
V momentě, co jsem naskočil do káry, ho polila benzínem,
Ve vzteku tam stojí, má v plánu škrtnout sirkou
A zapálit tu zkurvenou věc, a pak to doopravdy udělala

[Chorus: Skylar Grey]
It's like I'm drowning at sea
Hoping that you reach for me
I know you're there but I can't see
'Cause I'm so drunk off tragic endings
I'm dying to breathe
And all you do is strangle me
Such a beautiful relief
'Cause I'm so drunk off tragic endings
Drunk off tragic endings
[Chorus: Skylar Grey]
Je to jako kdybych se topila v moři
Doufající, že mi podáš pomocnou ruku
Vím, že tu jsi, ale nevidím to
Protože jsem příliš opilá z tragických konců
Sotva dýchám
A vše, co děláš, je, že mě škrtíš
Taková krásná úleva
Protože jsem příliš opilá z tragických konců
Opilá z tragických konců

Text přidal WerityB

Video přidal StanMitchell

Překlad přidala DeathWish

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Revival

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.