Playlisty Akce
Reklama

The Real Slim Shady - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
"May I have your attention please
May I have your attention please
Will the real Slim Shady please stand up
I repeat, will the real Slim Shady please stand up
We're gonna have a problem here"
"Věnujte mi pozornost, prosím!
Věnujte mi pozornost, prosím!
Mohl by pravý Slim Shady, prosíme, povstat?
Opakuji: Může vstát opravdový Slim Shady, prosím?
Máme tu problém"
Y'all act like you never seen a White person before
Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door
And started whoopin' her ass worse than before
They first were divorced, throwin' her over furniture
It's the return of the... "ah wait, no way, you're kidding
He didn't just say what I think he did, did he"
And Dr. Dre said...nothin' you idiots
Dr. Dre's dead, he's locked in my basement (ha ha)
Feminist women love Eminem
"Chigga chigga chigga Slim Shady, I'm sick of him
Look at him, walking around grabbing his you-know-what
Flipping the you-know-who," "yeah, but he's so cute though"
Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose
But no worse than what's going on in your parents' bedrooms
Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't
But it's cool for Tom Green to hump a dead moose
"My bum is on your lips, my bum is on your lips"
And if I'm lucky, you might just give it a little kiss
And that's the message that we deliver to little kids
And expect them not to know what a woman's clitoris is
Of course they're gonna know what intercourse is
By the time they hit 4th grade
They've got the Discovery Channel, don't they
We ain't nothing but mammals -- well, some of us, cannibals
Who cut other people open like cantaloupes
But if we can hump dead animals and antelopes
Then there's no reason that a man and another man can't elope
But if you feel like I feel, I got the antidote
Women wave your pantyhose, sing the chorus and it goes
Všichni se chováte, jako byste nikdy před tím neviděli bělocha
Čelisti jsou otevřený tak, až práskaj o podlahu, jako by se ve dveřích najednou objevila Tommy,
A začala natřásat svou prdelí, ještě hůř než předtím,
Poprví když se rozvedli, házel s ní o nábytek (výkřik)
Je to jako návrat..."Počkej, ani náhodou, děláš si prdel,
neřekl to, co si myslím, že řekl, nebo jo?"
A Dr.Dre řekl… Nic vy idioti!
Dr.Dre je mrtvej, je zamknutej v mým sklepu (haha!)
Feministky milujou Eminema "Kámo, kámo, kámo, ten Slim Shady, je mi z něj už zle,
koukni na něj,
jen si tu tak chodí se svym tyvíščim, otáčí tyvíšco"
"jo, ale on je přece tak roztomilej!"
Jo já mám asi o pár koleček v hlavě míň,
Ale nejsem horší než to, co se odehrává v ložnici tvejch rodičů,
Někdy chci jít do živýho vysílání a utrhnout se ze řetězu,
Ale nemůžu, to je dobrý tak pro Toma Greena, toho mrtvýho losa,
"Mý péro je u tvý pusy, mý péro je u tvý pusy,
A když budu mít štěstí, mohla bys mi na něj dát malou pusinku"
A tohle je příklad, co ukazujeme malým dětem,
A očekáváme, že nevědí, co je to ženský klitoris,
Samozřejmě, že vědí, co je to pohlavní styk,
Od chvíle, kdy vkročí do 4. třídy,
Mají snad kanál Discovery ne?
Nejsme nic než savci, jo, někteří z nás jsou kanibalové,
co zapíchnou jiné lidi jako melouny,
Ale když můžeme zabíjet zvířata a antilopy,
Tak nevidím důvod, proč by nemohl člověk vycházet s jinýma lidma,
Ale jestli se cítíš tak, jako já, mám na to protijed,
Ženský zamávejte podvazkama, zpívejte refrém, tady je
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up
Já jsem Slim Shady
Jo, já sem ten pravej Shady
A vy všichni jiní Slim Shadyové jste jen imitace
Takže nemoh by se ten pravej Slim Shady
prosím, postavit, prosím, postavit, prosim, postavit
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up
Já jsem Slim Shady
Jo, já sem ten pravej Shady
A vy všichni jiní Slim Shadyové jste jen imitace
Takže nemoh by se ten pravej Slim Shady
prosím, postavit, prosím, postavit, prosim, postavit
Will Smith don't gotta cuss in his raps to sell records
Well, I do; so fuck him and fuck you too
You think I give a damn about a Grammy
Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me
But Slim, what if you win, wouldn't it be weird
Why, so you guys could just lie to get me here
So you can sit me here next to Britney Spears
Shit, Christina Aguilera better switch me chairs
So I can sit next to Carson Daly and Fred Durst
And hear 'em argue over who she gave head to first
Little bitch put me on blast on MTV
"Yeah he's cute, but I think he's married to Kim, hee-hee"
I should download her an audio on MP3
And show the whole world how you gave Eminem VD
I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me
So I have been sent here to destroy you
And there's a million of us just like me
Who cuss like me; who just don't give a fuck like me
Who dress like me; walk, talk and act like me
And just might be the next best thing but not quite me
Will Smith nemusí mluvit sprostě, aby se jeho desky prodávaly,
Ale já jo, takže seru na něj a seru i na vás,
Myslíte si, že mě zajímá nějaký zatracený Grammy?
Půlka z vás kritiků mě nemůže ani vystát, nechte mě už na pokoji,
"Ale Slime, co kdybys vyhrál, nebylo by to zvláštní?"
Proč, lhali byste mi, abyste mě tam dostali,
a nechali mě sedět vedle Britney Spears?
Nasrat! Christino Aguilero, radši si se mnou prohoď sedačku,
Abych mohl seděl vedle Carsona Dalyho a Freda Dursta,
a poslouchal jejich hádku o tom, komu z nich dala jako prvnímu,
Ta malá kurva mě chtěla zničit skrz MTV,
"Jo, je roztomilej, ale myslim, že je ženatej s Kim, hihi"
Měl bych si stáhnout video, jak jsme to spolu dělali, do MP3
a pustit celýmu světu, jak od ní Eminem dostal pohlavní nemoc,
Je mi z vás špatně, malý coury a chlapecký skupiny, všichni mě serete,
Takže mě sem poslali, abych vás zničil,
A miliony lidí jsou jako já,
Nadávají jako já, jste jim u prdele jako mě,
oblíkají se jako já,
Chodí, mluví, chovají se jako já,
A mohli by být další skvělou věcí,
Ale pořád to nejsem já
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up
Já jsem Slim Shady
Jo, já sem ten pravej Shady
A vy všichni jiní Slim Shadyové jste jen imitace
Takže nemoh by se ten pravej Slim Shady
prosím, postavit, prosím, postavit, prosim, postavit
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up

Já jsem Slim Shady
Jo, já sem ten pravej Shady
A vy všichni jiní Slim Shadyové jste jen imitace
Takže nemoh by se ten pravej Slim Shady
prosím, postavit, prosím, postavit, prosim, postavit
I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you
Things you joke about with your friends inside your living room
The only difference is I got the balls to say it
In front of y'all and I don't gotta be false or sugarcoat it at all
I just get on the mic and spit it
And whether you like to admit it, I just shit it
Better than 90% of you rappers out can
Then you wonder how can kids eat up these albums like Valiums
It's funny; cause at the rate I'm going, when I'm 30
I'll be the only person in the nursing home flirting
Pinching nurse's asses when I'm jacking off with Jergens
And I'm jerking but this whole bag of Viagra isn't working
And every single person is a Slim Shady lurking
He could be working at Burger King, spittin' on your onion rings
Or in the parking lot, circling
Screaming I don't give a fuck
With his windows down and his system up
So, will the real Shady please stand up
And put one of those fingers on each hand up
And be proud to be outta your mind and outta control
And one more time, loud as you can, how does it go
Poslouchat mě je jako být na tripu,
Protože jsem jedinej, kdo ti předloží věci,
O kterým vtipkuješ s kamarády v obýváku,
Jedinej rozdíl je, že já mám koule na to, to říct přede všema,
A nebudu si to vymejšlet ani přikrášlovat,
A dokud si to nepřipustíš, budu si to dávat
Líp než 90% vás rapperů tam venku umí,
A ty se divíš, že děti žerou mý alba, jsou to jejich drogy
Je to sranda, protože timhle tempo, kterým jedu, tak až mi bude 30 let
Budu jedinej člověk, co flirtuje v mentálním ústavu,
Budu štípat ošetřovatelky do zadku, až si budu honit svýho Jergense,
A honim si ho i přes to, že ani celej ten balík viagry na mě nepůsobí,
V každym osamělým člověku je ukrytej Slim Shady,
Může pracovat v Burger Kingu a plivat na tvý cibulový kroužky,
Nebo na parkovišti, jezdit kolem dokola, křičet "Je mi to u prdele"
S okýnkama stáhnutýma a rádiem na plný koule,
Tak, postavil by se, prosím, pravý Slim Shady?
A zvedněte každý na své ruce prostředníček,
A buďte hrdý, na to, že jste blázni a bez sebekontroly
A naposled, hlasitě, jak nejvíc umíte, o tom jak to je
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up

Já jsem Slim Shady
Jo, já sem ten pravej Shady
A vy všichni jiní Slim Shadyové jste jen imitace
Takže nemoh by se ten pravej Slim Shady
prosím, postavit, prosím, postavit, prosim, postavit
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up

Já jsem Slim Shady
Jo, já sem ten pravej Shady
A vy všichni jiní Slim Shadyové jste jen imitace
Takže nemoh by se ten pravej Slim Shady
prosím, postavit, prosím, postavit, prosim, postavit
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up

Já jsem Slim Shady
Jo, já sem ten pravej Shady
A vy všichni jiní Slim Shadyové jste jen imitace
Takže nemoh by se ten pravej Slim Shady
prosím, postavit, prosím, postavit, prosim, postavit
Protože já sem Slim Shady
Jo, já sem ten pravej Shady
Vy všichni Slimové Shadyové jenom napodobujete
Takže nemoh by se ten pravej Slim Shady,
prosím, postavit, prosím, postavit, prosim, postavit
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady
All you other Slim Shadys are just imitating
So won't the real Slim Shady please stand up
Please stand up, please stand up
Haha,
Jo, myslím že v každém z nás je Slim Shady,
Seru na to, všichni se postavte
Ha ha
I guess there’s a Slim Shady in all of us
Fuck it, let’s all stand up

Text přidala Loulinka

Text opravil Matras

Videa přidali pixator, StanMitchell

Překlad přidala dream-ka

Překlad opravil Matras

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Řekl, že po tom, jak si vícekrát vyslechl skladby My Name Is a The Real Slim Shady, tak se mu přestaly líbit. (sisinka010)
  • Po tom, co Dr. Dre slyšel své děti zpívat refrén skladby The Real Slim Shady, věděl, že to bude hit. (sisinka010)
Reklama

The Marshall Mathers LP

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.