Playlisty Kecárna
Reklama

My Name Is - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Hi! My name is.. (what?) My name is.. (who?)
My name is Slim Shady
Hi! My name is.. (huh?) My name is.. (what?)
My name is Slim Shady
Ahoj! Moje jméno je... (co?) Moje jméno je... (kdo?)
Moje jméno je Slim Shady
Ahoj! Moje jméno je... (Uh?) Moje jméno je... (co?)
Moje jméno je Slim Shady
Hi! My name is.. (what?) My name is.. (who?)
My name is Slim Shady
Hi! My name is.. (huh?) My name is.. (what?)
My name is Slim Shady
Ahoj! Moje jméno je... (co?) Moje jméno je... (kdo?)
Moje jméno je Slim Shady
Ahoj! Moje jméno je... (Uh?) Moje jméno je... (co?)
Moje jméno je Slim Shady
Ahem.. excuse me!
Can I have the attention of the class
for ONE second?
Ehm...Promiňte!
Můžu mít pozornost třídy
na JEDNU vteřinku?
Hey kids! Do you like violence? (Yeah yeah yeah!)
Wanna see me stick Nine Inch Nails through each one of my eyelids? (Uh-huh!)
Wanna copy me and do exactly like I did? (Yeah yeah!)
Try 'cid and get fucked up worse then my life is? (Huh?)
My brain's dead weight, I'm tryin to get my head straight
but I can't figure out which Spice Girl I want to impregnate (Ummmm..)
And Dr. Dre said, "Slim Shady you a basehead!"
Uh-uhhh! "So why's your face red? Man you wasted!"
Well since age twelve, I've felt like I'm someone else
Cause I hung my original self from the top bunk with a belt
Got pissed off and ripped Pamela Lee's tits off
And smacked her so hard I knocked her clothes backwards like Kris Kross
I smoke a fat pound of grass and fall on my ass
faster than the fat bitch who sat down too fast
C'mere slut! (Shady, wait a minute, that's my girl, dawg!)
I don't give a fuck, God sent me to piss the world off!
Hej děcka! Máte rádi násilí? (Jo jo jo!)
Chcete vidět jak si zapíchnu Nine Inch Nails do každého mého víčka? (Uh-huh)
Chcete mě kopírovat a udělat to přesně jako já? (Jo jo!)
Zkuste to a zkurvěte si život víc než je ten můj? (Uh?)
Mrtvá váha mýho mozku, zkouším držet hlavu rovně
ale nemůžu vyřešit, kterou Spice Girl mám oplodnit (Ummmm..)
A Dr. Dre řekl: "Slim Shady ty fetko!"
Uh-uhhh! "Tak proč je tvůj obličej rudý? Chlape, jseš marný!"
Dobře, od té doby co mi bylo dvanáct se cítím jako někdo jiný.
Protože věším svoje původní já z horního lůžka na pásku
Pochcat a rozervat kozy Pamely Lee
A pleskl ji tak tvrdě, že jsem ji narazil šaty dozadu jako křížovku
Kouřil jsem velký kila trávy až jsem si z toho sedl na prdel rychleji než tlustá děvka která si sedne dolů taky rychle
Pojď sem kurvo (Shad, počkej chvíli, tohle je moje holka, čubka!)
Je mi to u prdele, Bůh mě seslal pochcat tenhle svět!
Hi! My name is.. (what?) My name is.. (who?)
My name is Slim Shady
Hi! My name is.. (huh?) My name is.. (what?)
My name is Slim Shady
Ahoj! Moje jméno je... (co?) Moje jméno je... (kdo?)
Moje jméno je Slim Shady
Ahoj! Moje jméno je... (Uh?) Moje jméno je... (co?)
Moje jméno je Slim Shady
Hi! My name is.. (what?) My name is.. (who?)
My name is Slim Shady
Hi! My name is.. (huh?) My name is.. (what?)
My name is Slim Shady
Ahoj! Moje jméno je... (co?) Moje jméno je... (kdo?)
Moje jméno je Slim Shady
Ahoj! Moje jméno je... (Uh?) Moje jméno je... (co?)
Moje jméno je Slim Shady
My English teacher wanted to flunk me in junior high,
Thanks a lot, next semester I'll be thirty five
I smacked him in his face with an eraser, chased him with a stapler
Stapled his nuts to a stack of paper,
Walked in the strip club, had my jacket zipped up
Flashed the bartender, and stuck my dick in the tip cup
Extraterrestrial, killing pedestrians,
Můj učitel angličtiny mě nechal propadnout na základku,
Děkuju mnohokrát, příští semestr mi bude třicet pět
Pleskl jsem ho gumou do obličeje, zahnal se sešívačkou
Přišpendlil jsem jeho koule ke stohům papíru
Šel jsem do stripklubu, bundu zapnutou
Mrkl jsem na výčepního a vrazil jsem svoje péro do kelímku na dýžka
Mimozemský, zabíjená důchodců,
raping lesbians, while there screaming at me "Let's just be friends!"
Ninety-nine percent of my life I was lied to
I just found out my mom does more dope than I do
I told her I'd grow up to be a famous rapper
Make a record about doin' drugs and name it after her (Oh thank you!)
You know you blew up when the women rush the stands
and try to touch your hands like some screamin Usher fans (Aaahhhhhh!)
This guy at White Castle asked for my autograph
(Dude, can I get your autograph?)
So I signed it: 'Dear Dave, thanks for the support, ASSHOLE!'
Znásilňování leseb zatímco na mě řvou "Pojďme být jenom kamarádi!"
Devadesát devět procent mojeho času jsem lhal
Jenom jsem zjistil, že moje máma bere víc drog než já
Řekl jsem ji že vyrostu a budu známy rapper
Udělám nahrávku o braní drog a pojmenuju ji po ni (Och, díky)
Víš že jsi to vyhodil do vzduchu, když ženské stavěly na odpor
a zkoušely dotknout se tvých ruk jako když někdo řve
Uvádějí fanoušky (Aaahhh!)
Tenhle týpek ve White Castle chce po mě autogram
(Vole, dáš mi autogram?)
Tak jsem se podepsal: "Drahý Dave, děkuji za podporu, ČURÁKU!
Hi! My name is.. (what?) My name is.. (who?)
My name is Slim Shady
Hi! My name is.. (huh?) My name is.. (what?)
My name is Slim Shady

Ahoj! Moje jméno je... (co?) Moje jméno je... (kdo?)
Moje jméno je Slim Shady
Ahoj! Moje jméno je... (Uh?) Moje jméno je... (co?)
Moje jméno je Slim Shady
Hi! My name is.. (what?) My name is.. (who?)
My name is Slim Shady
Hi! My name is.. (huh?) My name is.. (what?)
My name is Slim Shady
Ahoj! Moje jméno je... (co?) Moje jméno je... (kdo?)
Moje jméno je Slim Shady
Ahoj! Moje jméno je... (Uh?) Moje jméno je... (co?)
Moje jméno je Slim Shady
Stop the tape! This kid needs to be locked away! (Get him!)
Dr. Dre, don't just stand there, OPERATE!
I'm not ready to leave, it's too scary to die
I'll have to be carried inside the cemetery and buried alive
Am I comin or goin? I can barely decide
I just drank a fifth of vodka -- dare me to drive? (Go ahead)
All my life I was very deprived
I ain't had a woman in years, and my palms are too hairy to hide
(Whoops!) Clothes ripped like the Incredible Hulk (riiip)
I spit when I talk,(hachhh-too) I'll fuck anything that walks (C'mere)
When I was little I used to get so hungry I would throw fits
HOW YOU GONNA BREAST FEED ME MOM? (WAH!)
YOU AIN'T GOT NO TITS! (WAHHH!)
I lay awake and strap myself in the bed
with a bulletproof vest on and shoot myself in the head (BANG!)
I'm steamin mad (Grrrrr!)
And by the way when you see my dad? (Yeah?)
Tell him I slit his throat in this dream I had!
Zastavte kazetu! Tyhle děti potřebují být zamčeny!
(Dostaň ho!)
Dr. Dre, nestůj tu jen tak, FUNGUJ!
Nejsem připraven odejít, je to tak strašidelné umřít
Budu muset být přepraven dovnitř hřibitova a pohřben zaživa
Přicházím nebo jdu? Rozhoduji se stěží.
Jenom jsem vypil půlku vodky -- odvážím se řídit?
(Jdi dopředu)
Celý můj život byl ubohý
Neměl jsem ženskou už roky a moje dlaně jsou moc chlupaté abych to schoval
(Huuup!) Oblečení strhnu jako Neuvěřitelný Hulk
(škrrrt!)
Plivu když mluvím (hačč-takle). Šukám všechno co chodí (pojď sem!)
Když jsem byl malý zvykl jsem si mít takový hlad, že bych padl
JAK SI MĚ KOJILA, MAMI? (Aha!)
NEMÁŠ ŽÁDNÉ KOZY! (Ahaaa!)
Ležel jsem vzhůru a přivázal jsem se k posteli
s neprůstřelnou vestou na sobě a střílel jsem se do hlavy (PRÁSK!)
Úplně blázním (Grrrr!)
A mimochodem, kdy jsi viděla mojeho tátu? (Jo?)
Řekni mu, že jsem podřízl ve snu, který jsem měl!
Hi! My name is.. (what?) My name is.. (who?)
My name is Slim Shady
Hi! My name is.. (huh?) My name is.. (what?)
My name is Slim Shady
Ahoj! Moje jméno je... (co?) Moje jméno je... (kdo?)
Moje jméno je Slim Shady
Ahoj! Moje jméno je... (Uh?) Moje jméno je... (co?)
Moje jméno je Slim Shady
Hi! My name is.. (what?) My name is.. (who?)
My name is Slim Shady
Hi! My name is.. (huh?) My name is.. (what?)
My name is Slim Shady
Ahoj! Moje jméno je... (co?) Moje jméno je... (kdo?)
Moje jméno je Slim Shady
Ahoj! Moje jméno je... (Uh?) Moje jméno je... (co?)
Moje jméno je Slim Shady

Text přidala Raddy

Text opravila Eva01

Videa přidali pixator, StanMitchell

Překlad přidala Suzannie

Překlad opravila Elis_Brckey

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • V roce 1999 byla skladba My Name Is stažena z promo videa NFL, když se vedení ligy dozvědělo o jejím vulgárním textu. (sisinka010)
  • Řekl, že po tom, jak si vícekrát vyslechl skladby My Name Is a The Real Slim Shady, tak se mu přestaly líbit. (sisinka010)
Reklama

The Slim Shady LP

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.