Playlisty Akce
Reklama

Like Home ft. Alicia Keys - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Intro]
Yeah, shout to everybody
Who's been on this trip with me
You don't have to agree
But if you feel like me
Yeah, volám všechny,
kteří se mnou byli na této cestě
Nemusíte souhlasit
Ale jestli se cítíte jako já
[Verze 1: Eminem]
Someone get this Aryan a sheet
Time to bury him, so tell him to prepare to get impeached
Everybody on your feet
This is where terrorism and heroism meets, square up in the streets
This chump barely even sleeps
All he does is watch Fox News like a parrot and repeats
While he looks like a canary with a beak
Why you think banned transgenders from the military with a tweet?
He's tryin' to divide us
This shit's like a cult, but like Johnny, he'll only unite us
'Cause nothin' inside drives us like this fight does
Similar to when two cars collide 'cause
Our spirit's crushed, and this spot's a tight one
But here the jaws of life come
To pull us from the wreckage that's what we get pride from
When we can't wear stars and stripes 'cause
This type of pickle we're in is hard to deal
But there's always tomorrow still
If we start from the scratch like a scab for scars to heal
And band together for Charolettesville
And for Heather fallen heroes, fill his wall with murals
Nevada get up, hit the damn resetter, let's start from zero
This is our renewal, spray tan get ride of
Get a brand new, better America, and here's to where we're from
Někdo dejte tomu árijci papír,
je čas ho pohřbít, takže mu řekněte aby se připravil na obvinění
Všichni na tvých nohách
Tady se potkává teror s hrdinstvím, náměstí v ulicích
Tento pitomec málokdy spí
Jen sleduje Fox News jako papoušek a opakuje
při tom vypadá jak kanárek se zobákem
Proč si myslíš, že oddělal transgendery z armády tweetem?
Snaží se nás rozdělit
Tato sračka je jak nějaký kult, ale jako Johnny nás jen sjednocuje
Protože nás nic neovládá tak, jako tento boj
Je to podobné jak když se dvě auta srazí, protože
naše duše je rozbitá, a toto místo je těsné
ale tady přichází čelisti života
aby nás vytáhli z vraku, to je to z čeho jsme hrdí
když nemůžeme nosit hvězdy a pruhy, protože
z těchto sraček je těžké jednat
ale vždy je tu zítřek
Pokud začneme mít ze škrábanců strupy, aby se jizvy zahojili
a kapelu dohromady pro Charolettesville
a pro padlé hrdiny, zaplnit stěnu nástěnnými malbami
Nevado vstaň, zmáčkni ten podělanej reset, pojďme začít od nuly
Toto je naše obnova, zbav se opálení ve spreji
Dostaň úplně novou, lepší Ameriku, a to je z kama jsme

[Chorus: Alicia Keys & Eminem]
This is where it all began, all began (stand up)
Here's to the land that made me
And made me who I am, who I am (hands up)
Here's to the land that raised me
There's home for the only place that really knows me
From the cracks in the road that drove me
There's no place like home
Refrén (Alicia Keys a Eminem)
Tady to vše začalo, vše začalo (postavte se)
Toto je pro místo, které mě stvořilo
a udělalo ze mě tu, kterou jsem, kterou jsem (ruce nahoru)
Toto je pro místo, které mě vychovalo
Domov, jediné místo, které mě opravdu zná
od prasklin na cestě, která mě řídí
Žádné místo není jako domov
[Verze 2: Eminem]
Didn't wanna piss your base off, did ya?
Can't denounce the Klan, 'cause they play golf with ya
You stay on Twitter, way to get your hate off, Nazi
I do not see a way y'all differ
And all you got a race card biggot
The swastika with your name carved in it
Should be your trademark, 'cause it's all you played off
And you just took the plate off
So I guess it pays to feed off of chaos
So basically, you Adolf Hitler
But you ain't ruining our country, punk
You won't take our pride from us, you won't define us
'Cause like a dictionary, things are looking up
So much, got a sprained neck, know we would rise up
Against this train wreck and take a stand
Even if it mean sittin' when they raise the flag
This ain't the Star Spangled Banner
This man just praised a statue of General Lee
'Cause he generally hates the black people, degrades hispanics
Take it back to the Shady national convention
Wish I woulda spit on it before I went to shake his hand at the event or maybe had the wherewithal
To know that he was gonna try to tear apart a sacred land
We cherish and stand for, so
Hands in the air, let's hear it for
The start of a brand new America
Without him, and be proud of where we're from
And here's to where we're from
Nechceš nasrat příznivce, nebo jo?
Nemůžeš kritizovat klan, protože s tebou hrají golf
Zůstaneš na Twitteru, dostaneš svou nenávist Nacisto
Nevidím ve vás rozdíl
A vše co máš je divoká karta tupče,
hákový kříž s tvým jménem na něm vyrytým
měla by to být tvoje obchodní značka, protože to je to, o co hraješ
Teď jsi nastavil talíř
Hádám, že se vyplatí živit chaosem
Takže si vlastně Adolf Hitler
Ale ty nezničíš naši zemi, punk
Nevezmeš nám naši hrdost, nebudeš nás omezovat
protože jako slovník, se věci dívají nahoru
má vyvrtaný krk, ví že se vzbouříme
proti tomuto rozbitému vlaku a povstaneme
I když to bude znamenat sedět, když pověsí vlajku
Toto není hvězdami posázený prapor
Tento muž jen uctíval sochu generála Leeho
Protože celkem nenávidí černý lidi, ponižuje hispánce
Vezměme to zpět na mezinárodní shromáždění
Přeji si abych na to naplival předtím než jsem si s ním podal ruku
nebo na to měl prostředky
abych věděl, že bude chtít roztrhat tuto posvátnou půdu
Milujeme a stojíme si za svým, takže
ruce do vzduchu, pojďme slyšet pro
začátek zbrusu nové Ameriky
Bez něho, a s hrdostí z kama jsme.

[Chorus: Alicia Keys & Eminem]
This is where it all began, all began (stand up)
Here's to the land that made me
And made me who I am, who I am (hands up)
Here's to the land that raised me
There's home for the only place that really knows me
From the cracks in the road that drove me
There's no place like home
Refrén (Alicia Keys a Eminem)
Tady to vše začalo, vše začalo (postavte se)
Toto je pro místo, které mě stvořilo
a udělalo ze mě tu, kterou jsem, kterou jsem (ruce nahoru)
Toto je pro místo, které mě vychovalo
Domov, jediné místo, které mě opravdu zná
od prasklin na cestě, která mě řídí
Žádné místo není jako domov
[Bridge: Alicia Keys]
I won't give up
I won't give up on my home, that so many died for
You already know that I won't give up
I won't give up on my home, that so many died for
You already know
There's no place like home, no place like home
Wherever I go, no place like home
No place like home, no place like home
Wherever I go
Nevzdám se
Nevzdám se svého domova, pro který spoustu lidí umřelo
Už víš, že se nevzdám
Nevzdám se svého domova, pro který spoustu lidí umřelo
Už víš,
Není místo jako domov, místo jako domov
Kamkoliv jdu, není místo jako domov
Není místo jako domov, není místo jako domov,
Kamkoliv jdu
[Chorus: Alicia Keys & Eminem]
This is where it all began, all began (stand up)
Here's to the land that made me
And made me who I am, who I am (hands up)
Here's to the land that raised me
There's home for the only place that really knows me
From the cracks in the road that drove me
There's no place like home
Tady to vše začalo, vše začalo (postavte se)
Toto je pro místo, které mě stvořilo
a udělalo ze mě tu, kterou jsem, kterou jsem (ruce nahoru)
Toto je pro místo, které mě vychovalo
Domov, jediné místo, které mě opravdu zná
od prasklin na cestě, která mě řídí
Žádné místo není jako domov

Text přidal WerityB

Video přidal StanMitchell

Překlad přidala Natt_y23

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Revival

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.