Playlisty Kecárna
Reklama

Heat - text, překlad

playlist Playlist
[Intro: John C. Reilly]
Wanna take it from the top?
[Úvod: John C. Reilly]
Chceš to vzít shora?
[Verse 1: Eminem]
Lady, you remind me of my raps on that Relapse shit
'Cause you got an ass thick as them accents
Two ass-cheek implants, call that an asset
'Cause you could set a glass on it, it's massive
From the first time I saw you, I actually
Said to myself: "I gotta meet her" like a taxi
Exactly, love affair in the backseat
Sorry if I'm being graphic
But I'm stiff as a statue you sat on a shelf
I feel like I'ma bust, maybe I'm just ahead of myself
Let me slow down, slow your Camaro
I'm tryna catch up, I'm tryna jump your bones to the marrow
Got me under your control and your spell
Wanna wrap you up, put you in a bow like an arrow
Grab you by the (Meow!), hope it's not a problem, in fact
About the only thing I agree on with Donald is that
So when I put this palm on your cat
Don't snap, it's supposed to get grabbed
Why you think they call it a snatch?
I just wanna climb in the sack
I'ma keep it a hundred like my speedometer's at
I'm watchin' you rap, I'm the dude followin' back
About six cars, I'm in the 'lac, and I wanna fack
[Verš 1: Eminem]
Slečno, připomínáš mi moje rapy na té Relapse
Protože máš tlustý zadek, jak zdůrazňují
Dva implantáty na zadek, říkej tomu aktivum
Protože na něj můžeš položit sklenici, je masivní
Vlastně od první chvíle, co jsem tě viděl
Jsem si vlastně řekl: „Musím se s ní setkat“ jako taxi
Přesně, milostný vztah na zadním sedadle
Omlouvám se, jestli jsem grafický
Ale jsem ztuhlý jako socha, která ti sedí na polici
Mám pocit, že jsem poprsí, možná jsem jen před sebou
Dovolte mi zpomalit, zpomalit vaše Camaro
Snažím se dohnat, snažím se skočit tvé kosti do dřeně
Dostaneš mě pod tvoji kontrolu a tvé kouzlo
Chci tě zabalit, dát do luku jako šíp
Popadneš (Mňau!), Doufám, že to ve skutečnosti není problém
Je to to jediné, na čem s Donaldem souhlasím
Takže když položím tuto dlaň na tvou kočku
Naskakuj, mělo by tě to chytit
Proč si myslíš, že tomu říkají únos?
Chci jen vylézt do pytle
Nechám si to sto, jako je můj rychloměr
Dívám se, jak rapuješ, jsem ten týpek, který tě sleduje
Asi šest aut, jsem v laku a chci se zbláznit
[Pre-Chorus: Eminem]
All day, all day, all night
You ask, I'll stay the night
With you, you say you're fire
Me too, you're burning up
I want it—
[Pre-Refrén: Eminem]
Celý den, celý den, celou noc
Ptáš se, zůstanu přes noc
S tebou, říkáš, že jsi oheň
Já taky, hoříš
Chci to-
[Chorus: Mark Wahlberg (& John C. Reilly)]
All day, all night
You feel, my heat (fire)
Feel, feel, feel, feel, feel
My heat
[Refrén: Mark Wahlberg (& John C. Reilly)
Celý den celou noc
Cítíš, mé teplo (oheň)
Cítíš, cítíš, cítíš, cítíš, cítíš
Moje teplo
[Verse 2: Eminem]
Hate to inconvenience you at the convenience store
But them jeans you wore are like I've never seen before
I pretend I work there while I clean the floor
Checkin' you out like the clerk while he rings you up
Pull out behind you when you're leavin'
And you don't even know it (word, yo Rick, man!)
She's brushin' her hair, adjustin' her mirror
She's rappin' my shit, but she wasn't aware
I was there, or maybe she was and just didn't care
Who knows? At least that ain't up in the air for some to see
So like a chick who thinks her coochie don't stink
If she ain't plannin' to do shit this summer's eve
Maybe she wants to keep me company
But fuck the Pepé Le Pew shit!
"Ain't steppin' to you, bitch," I say to myself
Plus she's bumpin' my music, ain't chasin' no tail like a skunk in heat
I could sweat her to some degree
But fuck it, I'm the male, let her come to me
(Could you repeat that again?)
"Letter" come to me - "mail." "Sweater", "heat," "some degree." Fail
Fuck it, pull up beside her
Sideswipe her Dodge Viper, wood is so bright
I ask does she want a computer lodged in her vagina
Said my dick is an apple, she said put it inside her
I said—
[Verš 2: Eminem]
Nerád tě obtěžuji v samoobsluze
Ale ty džíny, které jsi nosila, jsem ještě nikdy předtím neviděl
Předstírám, že tam pracuji, zatímco čistím podlahu
Zkontroluje tě jako úředník, zatímco on ti zavolá
Když odcházíš, vytáhněš za sebou
A ty to ani nevíš (slovo, jo, Ricku, člověče!)
Čistí si vlasy a upravuje si zrcadlo
Rappovala moje věci, ale nevěděla to
Byl jsem tam, nebo možná ona byla a bylo jí to jedno
Kdo ví? Alespoň to nekteří lidi nemají v krvi
Takže jako kočka, která si myslí, že její coochie nezapáchá
Pokud letos v létě neplánuje show
Možná mi chce dělat společnost
Ale kurva na Pepé Le Pew hovno!
„Nestoupám k tobě, děvko,“ říkám si
Navíc naráží na moji hudbu, nestíhá ocas jako skunk v horku
Mohl jsem se do určité míry potit
Ale kurva, já jsem muž,nechám ji ať ji přijde ke mně
(Mohl bys to zopakovat znovu?)
„Dopis“ pojď ke mně - „mail“. „Svetr“, „teplo“, „do určité míry.“ Selhat
Seru na to, vytáhnout to před ní
Bokem utřete její Dodge Viper, dřevo je to tak jasné
Ptám se, jestli chce mít v pochvě počítač?
Řekla, že moje péro je jablko, řekla, že to do ní vloží
Řekl jsem-
[Pre-Chorus: Eminem]
All day, all day, all night
You ask, I'll stay the night
With you, you say you're fire
Me too, you're burning up
I want it—
[Pre-Chorus: Eminem]
Celý den, celý den, celou noc
Ptáte se, zůstanu přes noc
S tebou říkáš, že jsi oheň
Já taky, hoříš
Chci to-
[Chorus: Mark Wahlberg (& John C. Reilly)]
All day, all night
You feel, my heat (fire)
Feel, feel, feel, feel, feel
My heat
[Refén: Mark Wahlberg (& John C. Reilly)]
Celý den celou noc
Cítíš, mé teplo (oheň)
Cítíš, cítíš, cítíš, cítíš, cítíš
Moje teplo
[Verse 3: Eminem]
Black out, come to, hands covered in blood
Motherfuckin' gloves and a shovel stuck in the mud
I just bodied the beat, so that hole musta been dug
'Cause it just died like food coloring (duh!)
So let's get turnt like a shish kabab
Twist it, ma, like an air-conditioning knob
We'd be great together
Don't care if it takes forever
If I gotta wait, I guess it's better late than never
You felt my heat rubbin' off on ya
I love your personality, come on, little mama
You're hot enough to melt Rick's beat, come jump in the water
I bet you get your self-esteem from your persona
With an ass to match, girl, your
Body is lit, you're striking, I'm a gas, girl, you're
Just gonna have to put them other chumps on the back burner
You got buns, I got Asperger's
Just let me rest my head between that set of D's
While I shred MC's like cheddar cheese
That's just the thoroughbred in me, ain't a better breed
My dog thinks so too—look at my pedigree!
Ma, the world is what I think of you
I think you're divine, so I might swing on you
I'm just kiddin', girl, I wouldn't lift a finger, too
Unless it's the middle one to finger you
[Veše 3: Eminem]
Zatemněš, pojď, ruce pokryté krví
Zatracené rukavice a lopata uvízlá v bahně
Právě jsem určil rytmus, takže ta díra musela být vykopána
Protože to prostě zemřelo jako potravinářské barvivo (duh!)
Pojďme si tedy točit jako šišský kabab
Otoč to, mami, jako knoflík klimatizace
Bylo by nám spolu skvěle
Je jedno, jestli to trvá věčnost
Pokud musím počkat, myslím, že je to lepší pozdě než nikdy
Cítila jsi, jak se mé teplo na tobě otírá
Miluji tvoji osobnost, no tak, mamičko
Jsi dost žhavá abys roztavila Rickův rytmus, pojď skočit do vody
Vsadím se, že od sebe získáš sebeúctu
Se zadkem, holka, tvoje
Tělo je osvětlené, stávkuješ, já jsem benzín, děvče, ty
Prostě budeš muset dát další chumps na zadní hořák
Máte buchty, já mám Aspergerovu
Nech odpočinout mou hlavu mezi touto sadou D.
Zatímco jsem skartoval MC jako sýr čedar
To je ve mně jen plnokrevník, není to lepší plemeno
Můj pes si to také myslí - podívej se na můj rodokmen!
Mami, svět je to, co si o tobě myslím
Myslím, že jsi božská, takže bych se na tebe mohl houpat
Dělám si srandu, děvče, já bych ani nezvedl prst
Pokud to ale není prostředník, který by vás měl prstovat
[Pre-Chorus: Eminem]
All day, all day, all night
You ask, I'll stay the night
With you, you say you're fire
Me too, you're burning up
I want it—
[Pre-Refrén: Eminem]
Celý den, celý den, celou noc
Ptáte se, zůstanu přes noc
S tebou říkáš, že jsi oheň
Já taky, hoříš
Chci to-
[Chorus: Mark Wahlberg & John C. Reilly]
Feel, feel, feel, feel, feel
My heat
[Refén: Mark Wahlberg a John C. Reilly]
Cítíš, cítíš, cítíš, cítíš, cítíš
Moje teplo
[Outro: Eminem & Mark Wahlberg]
On the ones and twos, to three or four in the mornin'
Rick's on the cut like Neosporin (Girls!)
He's mixin' it up for me, and you're in
A teddy like short for Theodore
We're outtie, five thousand
I wanna fuck, it's my big dick
So everybody get ready fucking now!
[Outro: Eminem a Mark Wahlberg]
Na jednotky a dvojky, do tří nebo čtyř ráno
Rick je na střihu jako Neosporin (Dívky!)
Míchá to pro mě a ty jsi v tom
Medvídkovi jako zkratka pro Theodora
Jsme překonaní, pět tisíc
Chci šukat, je to moje velký péro
Takže teď se všichni připravte na šukání!

Text přidal WerityB

Text opravil StanMitchell

Video přidal StanMitchell

Překlad přidala EminemShady

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Revival

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.