Playlisty Kecárna
Reklama

Believe - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Verse 1]
And I started from the bottom
Like a snowman—ground-up
Like round chuck, and still put hands on you
Stayin' wound up is how I spend time (Get it?)
Sucker free, confidence high
Such a breeze when I pen rhymes
I just got that air about me like wind chimes (Yeah)
'Nother day in the life (Uh)
Used to have to scrape to get by (Yeah)
Now my community's gated and I
Made it and my neighbors say hi (Say hi)
I'm givin' 'em pounds, I'm upscale now
Guess it means I'm way in the sky (Way in the sky)
But I still remember the days of
Minimum wage for general labor
Welfare recipient since a minor
Look how government assistance has made ya!
Adversity, if at first you don't succeed
Put your temper to more use
'Cause bein' broke's a poor excuse
That should only give you more fuel
Show 'em why you're you
So close, God, it's like I almost got it
But close only counts in time, bombs and horseshoes
So I Unabomb shit—tick, tick, tick—no remorse, pew!
Screw it, I'm lit, and that attitude I blew up on quick
That's why they call me firecracker
I grew up on WIC—wick, wick, wick—with a short fuse
I got some important news to report to
Anyone who thought I was done: nah bitch, not quite
Spotlight's back on, got my faith, where's yours?
Začal jsem od základů
jako sněhulák, z dola na horu
jako poleno, a stále na tebe dávám ruce
trávím čas tím, že zůstávám raněný
nenapálitelný, vysoké sebevědomí
větřík vane, když rýmuju
Vítr kolem mě zvoní (jo)
další den v životě (uh)
musel jsem se dívat, abych se dostal poblíž (jo)
teď je moje komunita opatřena bránou
dokázal jsem to a moji sousedé říkají ahoj
dávám jim těžké údery, jsem teď výš
hádám, že to znamená že jsem v oblacích
ale stále si pamatuji ty volné dny
minimální mzda pro maximální práci
přepychový příjemce je od té doby nepodstatný
podívej jak si tě asistenti vlády udělali
Bída, pokud na poprvé neuspěješ
víc využij svůj vztek,
protože být chudý je ubohá výmluva
to by ti mělo dát více paliva
ukaž jim proč jsi ty ty
tak blízko, bože, skoro jsem to měl
ale skoro se počítá jen někdy, bomby a podkovy
takže odbouchnu ty sračky- tik, tik, tik- bez výčitek
Jebat to, jsem připravený, ten postoj se změnil rychle
To proto mě nazývají petardou
Vyrůstal jsem ve WICku – wick, wick, wick- s krátkou rozbuškou
Mám novinky, které bych rád hlásil
Všem kdo si mysleli, že jsem skončil: ne kurvo, né úplně
Reflektor zpátky na mně, mám svou víru, kde je tvá?
[Chorus]
Do you still believe in me?
Didn't I give everything I had to give you to make you see?
I'll never forget if you turn your back on me now
And walk out, I will never let you live it down
I'll never quit, do you still believe in me?
Věříš ve mně pořád?
Nedal jsem ti vše, co jsem ti měl dát, abys uviděl?
Nikdy ti nezapomenu, pokud mi teď ukážeš záda
a odejdeš, nenechám tě v tom žít
nikdy jsem neodešel, věříš ve mně pořád?
[Verse 2]
Man, I know sometimes
These thoughts can be harsh and cold as ice
To me they're just ink blots
I just fling 'em like slingshots and so precise
So you might wanna think it over twice (Yeah)
Or you retards can roll the dice
But beef will at least cost you your career
'Cause even my cheap shots are overpriced
But this middle finger's free as a bird
Nuke warhead at birth, hugest forehead on Earth
Too short for the verse, studied his formula, learned
How to incorporate a curse
Point it towards corporate America
Stick a fork in and turn
'Cause four-letter words are more better heard
The world force-fed a turd to me, you're getting yours
But sometimes I overdo it, but I just get so into it
I was there consolin' you when no one knew it
When your situation showed no improvement
I was that door, you walked over to it
I'm the light at the end of tunnel
So people are always lookin' to me as they're goin' through it
When that tunnel vision is unclear
Shit becomes too much to bear
Since "Cleanin' Out My Closet"
When I was havin' trouble with the snare
I'm that unrealistic prayer answered
And I'ma get you jacked up like you're tryna fix a flat, uh
When you struggle with despair
That double-fisted, bare-knuckles coupled with this pair
Of nuts I'm cuppin', I am your 'fuck it' switch, nothin' can compare
Člověče vím, někdy
ty myšlenky mohou být hrubé a mrazivé jako led
pro mě jsou to jen inkoustové skvrny
mrštím s nimi jak s prakem a přesně
takže by jsi si to mohl chtít pořádně promyslet
když budete krájet kostky debilové
ale beef vás bude při nejmenším stát kariéru
protože ani moje laciné urážky jsou přeceněné
ale tento prostředníček je volný jako pták
atomová hlavice při narození, velké čelo na Zemi
moc krátký na sloku, studovat jeho formuli, učit se
jak zakomponovat nadávky
nasměřovat je na korporativní Ameriku
bodnout do toho vidličkou a otočit
protože slova ze čtyřech písmen jsou lépe slyšet
Slovo vykrmený je sračka, ty dostáváš svoji
ale někdy to dělám až moc, ale prostě se do toho tak zažeru
já jsem tě tam chlácholil, když to nikdo nevěděl
když se tvoje situace nelepšila
byl jsem těmi dveřmi, ke kterým si přišel
jsem světlo na konci tunelu
takže se na mě lidi pořád dívají jako by tím procházeli
když je zrak zakalený
sračky se hůře snášejí
od „Cleanin‘ Out My Closet“
kdy jsem měl problém s rachoťákem
Jsem ta vydařená nereálná modlidba
rozbiju tě jako by jsi zkoušel spravit byt, uh
když klopýtáš v beznaději
ten s holými klouby spojený s tímto párem
jsem tvůj zkurvený přepínač
nic se mi nemůže rovnat
[Chorus]
Do you still believe in me?
Didn't I give everything I had to give you to make you see?
I'll never forget if you turn your back on me now
And walk out, I will never let you live it down
I'll never quit, do you still believe in me?
Věříš ve mně pořád?
Nedal jsem ti vše, co jsem ti měl dát, abys uviděl?
Nikdy ti nezapomenu, pokud mi teď ukážeš záda
a odejdeš, nenechám tě v tom žít
nikdy jsem neodešel, věříš ve mně pořád?
[Verse 3]
Started from the bottom like a snowman
Oh man, put that in your corncob pipe and smoke that
But my battery's low, I'ma need a boost to my pack
And I know that I always got Proof at my back
I called you "Proof" because I knew for a fact
My ace in the hole, homie, I'm callin' on you
'Cause I think I'm slowly startin' to lose faith in it, so
Give me that inkling and mo–
–tivation to go, Hussein with the flow
Fake fans that are two-faced didn't show
Let heartbeats loop, produce hate in my soul
Layin' vocals two days in a row
True statement, hate to go down this road
But there's only one route to cross this bridge
So I walk in this bitch with loose change
'Cause all my dues paid, but this booth's takin' its toll
But it's never too late to start a new beginnin'
That goes for you too, so what the fuck you gon' do?
Use the tools you're given!
Or you're gon' use the cards you're dealt
As an excuse for you to not do shit with 'em?
I used to play the loser/victim
'Til I saw the way Proof was driven
I found my vehicle and I haven't ran out of gas yet
And when they stacked decks, turn handicaps into assets
Fanny packs, hourglasses
If time was on my side, I'd still have none to waste
Man, in my younger days
That dream was so much fun to chase
It's like I'd run in place
While this shit dangled in front of my face
But how do you keep up the pace
And the hunger pangs once you've won the race?
When that dual exhaust is coolin' off
'Cause you don't got nothin' left to prove at all
'Cause you done already hit 'em with the coup de grâce
Still you feel the need to go full tilt
That Bruce Willis, that Blue Steel, that true skill
When that wheel's loose, I won't lose will
Do you still believe?
Začal jsem od zdola jako sněhulák
oh člověče, ubal si to v papírku a vykuř to
ale má baterka je téměř vybitá, budu potřebovat dobýt
a vím, že jsem měl vždy
důkaz na zádech
nazval jsem tě „důkazem“ protože jsem to prostě věděl
na první pokus v jamce bráško, volám tě
protože si začínám myslet, že ztrácím víru, takže
dej mi tu zástěru a mo-
-tivaci, hussein s flow
Falešní fanoušci tě nechali rozpolcenýho na vystoupení
nechte opakovat tep, produkujte nenávist v mé duši
odpočinek mým vokálům dva dny po sobě
pravdivý výrok, nesnáším jízdu po této cestě
Ale je to jediná cesta přes tento most
takže v tom chodím, děvko, s drobnými
protože mám poplatky splacený, ale tenhle kiosek si vybírá svou daň
ale nikdy není pozdě začít znova
to platí i pro tebe, tak co budeš kurva dělat?
Použij nástroje, který jsou ti dávány!
Nebo použiješ svoje karty
jako výmluvu abys s něma nemusel nic dělat
Dřív jsem si hrál na ubožáka/oběť
dokud jsem neuviděl jak se řídí Důkaz
našel svoje vozidlo a ještě mi nedošel benzín
a když plnili paluby,
přeměnil jsem handicap na výhodu
ledvinky, přesýpací hodiny
pokud by byl čas na mé straně, stejně bych neměl žádnej na plítvání
člověče, když jsem byl mladší,
byla strašná sranda honit ten sen
je to jako bych běžel na místě
když se mi to houpalo před ksichtem
ale jak si udržíš tempo
a ten hlad,
když jsi vyhrál závod?
Když ten výfukový plyn chladne
protože ti už zbylo jen to všechno dokázat
protože jsi už jim uděřil ránu z milosti
stále je potřeba jít naplno zápasit
ten Bruce Willis, ten Blue Steel,
ta opravdová dovednost
když je to kolo volné, neztratím vůli
Věříš stále?

Text přidal WerityB

Text opravil StanMitchell

Video přidal Vyhnalik

Překlad přidala Natt_y23

Překlad opravila smizuzi

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Revival

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.