Playlisty Akce
Reklama

Bad Husband - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Verze 1: Eminem]
We never saw from each other's sides, or eye to eye
Just eye for eye, lie for lie, fight or flight
So much baggage, need a luggage rack
But we carry on with our public spats and our feuds
Oh, back in the news, love taps when I dissed you
Like it was fun, actually used to run
Back to the booth, jump back in the studio
Give you a tongue lashing then you
Laughed at a stomach tat with the tomb stone
It was funny, back in our youth
But then it wasn’t after we knew
That we were done and actually through (and actually through)
But if there's one fraction of truth
If it could be spun back I would do so many things different
'Cause it was such a dumbass excuse
You hit me once, and that I would use
To continue the pattern of abuse
Why did I punch back?
Girls, your dad is a scumbag
I’m confused because
[Verš 1: Eminem]
Nikdy jsme se neviděli z opačných stran, nebo z očí do očí
Jen oko za oko, lež za lež, rvačka nebo let?
Tolik zavazadel, potřebuju poličku
Ale pokračujme s našimi veřejnými špicemi a našimi spory
Oh, zpátky v novinách,rány z lásky když jsem tě dissil
Jakoby to byla sranda, vlastně jsem utíkal
zpátky do kabiny, skočil zpátky do studia
Vylízal tě a ty jses smála tetování s hrobkou na břiše
Bylo to směšný, zpátky v našem mládí
Ale pak už nebylo, potom co jsme věděli že jsme skončili a vlastně skrz (a vlastně skrz)
Ale je tu jedna fraktura pravdy
Kdybych to mohl vrátit, udělal bych tolik věcí jinak (věcí jinak)
Protože to byla tak blbá výmluva
praštila jsi mne jednou a já bych pokračoval po vzoru zneužívání
Proč jsem ti to vrátil?
Holky, váš otec je špinavec
Jsem zmatený, protože -
[Chorus: X Ambassadors]
How come you can be a lord and a loser?
How come, how come, you can be a liar and a good father?
A good dad, but a bad husband
Why are you a good father
A great dad, but a bad husband?
[Refrén: X Ambassadors]
Jakto že můžeš být pán a lůzr?
Jakto, jakto že můžeš být lhář a dobrý otec?
Dobrý táta, ale Špatný Manžel
Proč jsi dobrý otec
Skvělý táta, ale Špatný Manžel?

[Verze 2: Eminem]
You were the beat I love, with a writer's block
Just a line that's hot, that I forgot
We laughed a little, cried a lot
I'll never forget when you came home and you held Hailie
Day before you went to jail and daily
How we would wait for that mail lady
Or by the phone, for mom to call
And I watch you pull yourself up
And we decided on giving it one more try despite it all
You're my lightning rod when my sky gets dark
I'm your shiny rocks in that tiny box
When we tied the knot, when we broke the knot
Every line we crossed, we were supposed to not
Every time we fought, the insults they got
Thrown too far
Words that we said that we didn't mean
The words that we meant that we didn't say
The ones that we thought that should’ve said
Letters written that we coulda read
Which maybe woulda lead to some good instead
And had this put to bed
But I’d be lying still if I wasn't sitting here asking myself
[Verš 2: Eminem]
Byla jsi beat co jsem miloval, s textařským blokem
Hustej rým, kterej jsem zapomněl
Trochu jsme se smáli, hodně plakali
Nikdy nezapomenu když jsi přišla domů a držela Hailie
Den předtím než jsi šla do vězení a denně
jak bychom čekali na tu pošťačku
Nebo na telefonu, na mámu až zavolá
A sledoval jsem tě jak se zvedáš
A rozhodli jsme se tomu dát ještě jeden pokus
Jsi můj záblesk když je moje obloha černá
Jsem tvé zářivé kameny v té malé krabičce
Když jsem zavázali uzel, když jsme rozvázali uzel
Každá hranice kterou jsme překročili, kterou jsme neměli
Vždycky když jsme se prali, ty urážky zašly příliš daleko
Slova která jsme řekli ty který jsme tak nemysleli
Slova která jsme mysleli, ty který jsme neřekli
Ty který jsme mysleli že jsme měli říct
Napsaný dopisy který jsme nemohli přečíst
Který by možná vedli alespoň k nějakýmu dobru
A uložily všechno tohle do postele
Ale pořád bych lhal kdybych tu neseděl a neptal se sám sebe -
[Chorus: X Ambassadors, Hailie Jade, Eminem]
How come you can be a lord and a loser?
How come, how come, you can be a liar and a good father?
A good dad, but a bad husband
Why are you a good father?
A great dad, but a bad husband
(dad) (you said)
Forever be a hero in my eyes (I reply)
But there’s always another side to a good father
A great dad, but a bad husband
[Refrén: X Ambassadors, Hailie Jade, Eminem]
Jakto že můžeš být pán a lůzr?
Jakto, jakto, že můžeš být lhář a dobrý otec?
Dobrý táta, ale Špatný Manžel
Proč jsi dobrý otec?
Skvělý táta, ale Špatný Manžel
(''Tati'') (''Řekl jsi'')
Navždy budeš hrdinou v mých očích (Opakuju)
Ale vždy je tu další stránka dobrýho otce, skvělýho táty ale Špatnýho Manžela

[Verze 3: Eminem]
We brought out the worst in each other
Someone had to make the sparring end
'Cause I loved you but I hated that me
And I don't wanna see that side again
But I'm sorry Kim
More than you could ever comprehend
Leaving you was fucking harder than
Sawing off a fucking body limb
Once upon a time where all we had
Maybe that was what drew us to each other
It was true love shit that we never knew was possible
We might have loved each other too much
And maybe that’s what made us do what we did to each other
All the screw-ups
'Cause you always thought that you was more in love with me
And I was thinking I was more in love than you was
For all the times that we thought it worked
'Til we saw how wrong we were
When the dust settles now and all the dirt
And if I touch the rawest nerve all I want is for us not to hurt
And it's been an exhaustive search to find the words
But I just heard "Mockingbird"
And got the urge to jot some verses and thoughts
The purpose was not to stir up open wounds
I've caused got a few, and so have you
Or argue whose fault it was, partly yours, partly mine
But really no one's, this is so tough
I'm getting choked up
Oh fuck it, we both suck
We broke up, got back together
We both thought we had forever
Not bad people, just bad together
We were so nuts, backstabbed each other
Another blow struck, but there's no ducking this blow
'Cause it's over, and it's closure
But, I'm not so sure how to close this, I just don't know
How some people can be so good
At one thing and so fucked at a whole 'nother
Shit, it's no wonder
[Verš 3: Eminem]
Vytáhli jsme ze sebe to nejhorší
Někdo by měl tenhle sparring ukončit
Protože já tě miloval ale nenáviděl to
A já už nechci tu stranu vidět znovu
Ale omlouvám se, Kim
Víc než si dokážeš představit
Opustit tě bylo těžší než si uřezávat zkurvený končetiny
Bylo, nebylo kde jsme měli všechno
Možná to bylo to co nás táhlo k sobě
Byla to skutečná láska, do prdele nikdy jsme nevěděli že by to bylo možný
Možná jsme se milovali až moc
A možná to je to, co nás donutilo udělat si všechny ty podrazy
Protože ty jsi si vždycky myslela že jsi mne milovala víc než já tebe
A já si myslel že jsem tě miloval víc než ty mě
Pro vždycky co jsme si mysleli že to fungovalo, dokud jsme nevidělii jak moc jsme se mýlili
Když teď prach dopadnul a všechna špína
A kdybych se dotkl toho nejsyrovějšího nervu, vše co chci aby nás to nebolelo
A bylo vyčerpávající najít slova
Ale právě jsem slyšel ''Mockingbird''
A dostal nutkání napsat nějaké verše a myšlenky
Účel nebyl otevřít staré rány
Pár jsem jich způsobil a to ty taky
Nebo dohady čí vina to byla, z části tvoje, z části moje
Ale vážně nikoho, tohle je tak tvrdý
Začínám se dusit
Oh seru na to, oba jsme k hovnu
Rozešli jsme se, dali zpátky dohromady
Oba jsme mysleli že navždy
Ne špatní lidé, jen špatní spolu
Byli jsme takoví blázni, bodali si kudly do zad
Další blesk udeřil, ale není tu žádný kohoutek
Protože je konec a je zavřeno
Ale, nejsem si tak jistý jak uzavřít tohle, jen prostě nevím jak nekteří lidé mohou být tak dobří v jedné věci a tak zkurvení v několika dalších
Do prdele, není divu

[Chorus: X Ambassadors, Hailie Jade, Eminem]
How come you can be a lord and a loser?
How come, how come, you can be a liar and a good father?
A good dad, but a bad husband
Why are you a good father?
A great dad, but a bad husband
(dad) (you said)
Forever be a hero in my eyes (I reply)
But there's always another side to a good father
A great dad, but a bad husband
[Refrén: X Ambassadors, Hailie Jade, Eminem]
Jak můžeš být pán a lůzr?
Jakto, jakto, že můžeš být lhář a dobrý otec
Dobrý táta, ale Špatný Manžel
Proč jsi dobrý otec?
Skvělý táta, ale Špatný Manžel
(''Tati'') (''Řekl jsi'')
Navždy budeš hrdinou v mých očích (Opakuju)
Ale vždy je tu další stránka dobrýho otce, skvělýho táty ale Špatnýho Manžela.

Text přidal WerityB

Video přidal StanMitchell

Překlad přidal StanMitchell

Překlad opravil StanMitchell

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Revival

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.