Kecárna Playlisty
Reklama

Tarkus - text, překlad

playlist Playlist
I. The Stones Of YearsI. Kameny let
Has the dawn ever seen your eyes?
Have the days made you so unwise?
Realize, you are.
Viděl někdy úsvit tvé oči?
Udělali tě dny tak nemoudrým?
Uvědom si, že jsi.
Had you talked to the winds of time,
Then you'd know how the waters rhyme,
Taste of wine,
Mluvil jsi k větrům času?
Potom bys věděl, jak vody veršují
Chuť vína
How can you know where you've been?
In time you'll see the sign
And realize your sin.
Jak můžeš vědět, kde jsi byl?
V době, kdy uvidíš znamení?
A uvědomíš si svůj hřích.
Will you know how the seed is sown?
All your time has been overgrown,
Never known.
Budeš vědět, jak je semeno zaseto?
Celý tvůj čas byl zarostlý
Nikdy nepoznaný
Have you walked on the stones of years?
When you speak, is it you that hears?
Are your ears bone?
Chodil jsi po kamenech let?
Když mluvíš, je to to, co slyšíš?
Jsou tvé uši kosti?
You can't hear anything at all. Nemůžeš nic slyšet ve všem.
II. Mass II. Mše
The preacher said a prayer.
Save ev'ry single hair on his head.
He's dead.
Kazatel odříkal modlitbu
Chraňte každý můj vlásek
Je mrtvý.
The minister of hate had just arrived to late to be spared.
Who cared?
The weaver in the web that he made!
Ministr nenávisti právě pozdě dorazil, aby byl ušetřen
The pilgrim wandered in,
Commiting ev'ry sin that he could
So good...
Koho to zajímalo?
Tkadlec v síti, kterou vyrobil!
The cardinal of grief was set in his belief he'd saved
From the grave
The weaver in the web that he made!
Poutník putoval
spáchal každý hřích, který mohl
Tak dobré...
The high priest took a blade
To bless the ones that prayed,
And all obeyed.
Smutný kardinál byl určen v jeho víře, aby byl zachráněn
Z hrobu
Tkadlec v síti, kterou vyrobil
The messenger of fear is slowly growing, nearer to the time,
A sign.
The weaver in the web that he made!
Velekněz vzal čepel
aby požehnal těm, kdo se modlili
a všichni poslechli.
A bishops rings a bell,
A cloak of darkness fell across the ground
Without a sound!
Vystrašený posel pomalu roste
blíž času
Znak.
Tkadlec v síti, kterou vyrobil!
The silent choir sing and in their silence,
Bring jaded sound, harmonic ground.
The weaver in the web that he made!
Biskupové vyzvání
Temný plášť spadl přes zem
bez zvuku!
III. The Battlefield Tichý sbor zpívá a v tichu
přináší unavený zvuk, harmonickou zem
Tkadlec v síti, kterou vyrobil
Clear the battlefield and let me see
All the profit from our victory.
You talk of freedom, starving children fall.
Are you deaf when you hear the season's call?
III. Bojiště
Were you there to watch the earth be scorched?
Did you stand beside the spectral torch?
Know the leaves of sorrow turned their face,
Scattered on the ashes of disgrace.
Vyčištěte bojiště a nechtě mě se podívat
na všechny zisky z našeho vítězství
Mluvíš o svobodě, hladové děti padají
Jsi hluchý, když slyšíš volání období?
Ev'ry blade is sharp; the arrows fly
Where the victims of your armies lie.
Were the blades of grass, and arrows rain,
Then there'd be no sorrow,
Be no pain.
Byl jsi tam, aby ses podíval na spálenou zemi?
Stál jsi při spektrálním hořáku?
Víš, že smutné listy otáčí jejich tváře
roztroušené na popelu ostudy

Text přidal tykeww

Video přidala LedEmily

Překlad přidal tykeww

Je zde něco špatně?
Reklama

Tarkus

Reklama

Emerson, Lake & Palmer texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.