Playlisty Kecárna
Reklama

Oraculum - text, překlad

Responsible for life and time
the clock ticks calm but straight
it's winded up by fate itself
to lead all things as set
Odpovědná za život a čas
Hodiny tikají tiše, ale přímo
Vinulo se to samotným osudem
Ke všem věcem, které jsou určené
Dreams sprout tall so beautiful
to wither and fall off
Old and dusty, creaky and rough
This clockwork will not rest
Sny rostou do výšky tak krásně
Aby chřadly a spadly
Staré a zaprášené, špinavé a drsné
Tenhle stroj si neodpočine
Gone and banned from home again
the riddles answer in my hand
Forsaken but this way ends just with the life of mine
Pryč a vyhnán ze svého domova
Hádanky odpovídají v mé hlavě
Opuštěná, ale takhle končí jen můj život
A path as long as burdensome
to find my salvation
From haunting questions, disillusions,
fears, that veil my mind
Cesta stejně dlouhá jako zatěžující
K nalezení spásy
Od děsivých otázek, iluzí
Obav, které kryjí mou mysl
Acting like a blinded sage
but feeling like a child
My eyes set to the horizon
searching for my fate
Chovám se jako slepý mudrc
Ale cítím se jako dítě
Moje oči se dívají k obzoru
Hledají můj osud
Only one question will be in the end
Eternal silence or pure perfection?
Jedna jedna otázka bude na konci
Věčné ticho nebo čistá dokonalost?

Text přidala Deanxy

Text opravil DevilDan

Video přidala Deanxy

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Spellbound (EP)

Reklama

Elvellon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.