Playlisty Kecárna
Reklama

My Wings - text, překlad

So many things I have seen
Only cold reality
Wishing for an angel on my shoulder
Tolik věcí jsem viděla
Jenom chladná realita
Přeji si mít anděla na rameni
Will there be hope for me?
For my dream's veracity
Grant me my wish to fly away
Bude tu pro mě naděje?
Pro pravdu mého snu
Dovol mému snu odletět
Since you've left this world of mine
to a place, where I can't follow
Thoughts are circling constanly
around our reckless time
Než jsi opustil můj svět
Na místo kam tě nemůžu následovat
Myšlenky neustále krouží
Kolem našeho neklidného času
Only now I understand
the greatness of your sudden loss,
of what you have meant to me
before
Jenom teď chápu
Velikost tvé náhlé ztráty
Toho co jsi pro mě znamenal
Než
Spread my Wings
Show me where the sky is glowing
Let me fly – high above
Just let me know that you're still here
Every step I make, every breath I take
I miss the strengh you gave in life,
I miss the strength you gave to me
Roztáhnu křídla
Ukaž mi, kde nebe září
Dovol mi letět - vysoko
Jen mi dej vědět, že tu stále jsi
Každý krok, každý dech
Chybí mi síla, kterou jsi mi do života dal
Chybí mi síla, kterou jsi mi dal
But life is telling me
time runs ahead unchangingly
Ale život mi říká, že
Čas utíká dopředu neměnný
Nothing will turn it back
What you've taught shall dawn in me
I take a page out of your book of life
Nic se nevrátí zpátky
Co jsi mě učil, ve mně bude svítat
Vytrhávám stránku z tvé knihy života
Spread my Wings
Show me where the sky is glowing
Let me fly – high above
Just let me know that you're still here
Every step I make, every breath I take
I miss the strengh you gave in life,
I miss the strength you gave to me
Roztáhnu křídla
Ukaž mi, kde nebe září
Dovol mi letět - vysoko
Jen mi dej vědět, že tu stále jsi
Každý krok, každý dech
Chybí mi síla, kterou jsi mi do života dal
Chybí mi síla, kterou jsi mi dal

Text přidala Deanxy

Text opravil DevilDan

Video přidala Deanxy

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Spellbound (EP)

Reklama

Elvellon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.