Playlisty Kecárna
Reklama

Dead-End Alley - text, překlad

Treated like a clock-work-toy without a soul
Or a spark of the right to exist
Cherished like the sunrise
Punished like a hound dog
You don’t have to play innocent
Jednalo se se mnou jako s hračkou bez duše
Nebo jiskrou práva existovat
Ctihodná jako východ slunce
Potrestaná jako lovecký pes
Nemusíš hrát nevinného
All of your kind took my peace from me
And let me drown in my morass of hate
But it is not my fault, that I answer in anger
When you say there is no choice
Všechna tvá laskavost mi vzala klid
A nechala mě utopit v bahně z nenávisti
Ale není to má chyba, že odpovídám v hněvu
Když říkáš, že není na výběr
Spare me from your truth
And shield me from the way of the world
Oh, It seems, I deserve this fate
If life is all about the path that you forced me to go
I will bear all burdens of my choice
Ušetři mě své pravdy
A ochraň mě před cestou světa
Oh, zdá se, že si zasloužím tento osud
Když život je o cestě, kterou jsi mě nutil jít
Ponesu všechna svá břemena své volby
Born into this world and convicted from the start,
For ill deeds, that I’ve never done
Tossed into the clockwork,
Torn up by the gear-wheels
You forgot to leave a way out
Narozena do tohoto světa a od začátku odsouzena
K zvráceným skutkům, které jsem nikdy neudělala
Přesunuta do strojního zařízení
Roztrhána ozubenými koly
Zapomněl jsi nechat cestu ven
I’ve never intended to treat you as cruelly
As you try to chain me this way
What Is it, I have done, that the world ejected me?
Revenge for an asserted sin?
Nikdy jsem s tebou nechtěla zacházet stejně krutě
Když se mě snažíš takhle svázat
Co je to, co jsem udělala, že mě svět vyhodil?
Pomsta za tvrzený hřích?
Spare me from your truth
And shield me from the way of the world
Oh, It seems, I deserve this fate
If life is all about the path that you forced me to go
I will bear all burdens of my choice
Ušetři mě své pravdy
A ochraň mě před cestou světa
Oh, zdá se, že si zasloužím tento osud
Když život je o cestě, kterou jsi mě nutil jít
Ponesu všechna svá břemena své volby
Ungrateful and insolent
Spit on me, as long as you can
Nevhodná a odporná
Plivni na mě, jak dlouho jen můžeš
Glances terrify my mind,
drag me to the edge of dispair
Pohledy děsí mou mysl
Stáhni mě na okraj zoufalství
Spare me from your truth
And shield me from the way of the world
Oh, It seems, I deserve this fate
If life is all about the path that you forced me to go
I will bear all burdens of my choice
Ušetři mě své pravdy
A ochraň mě před cestou světa
Oh, zdá se, že si zasloužím tento osud
Když život je o cestě, kterou jsi mě nutil jít
Ponesu všechna svá břemena své volby

Text přidala Deanxy

Text opravil DevilDan

Video přidala Deanxy

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Spellbound (EP)

Reklama

Elvellon texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.