Kecárna Playlisty
Reklama

Your Gaulish War - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Fraught with so much greed, imperial needs.
Satisfy your hunger for might and blood!
With greedy claws the eagle flew
Leaving chaos and widows on his hunt.
Plný tak velké chamtivosti, potřeb říše.
Utiš svůj hlad po moci a krvi!
S chamtivými drápy letěl orel
Zanechávajíc chaos a vdovy na svém lovu.
We do not accept to bear the half-moon on our feet
Nor to bow, to the laurel wreath!
Nesouhlasíme ani s nošením půlměsíců na nohách
Ani s klaněním se vavřínovému věnci!
"Haec terra mea est"; - the urge of your own want
spurring the horse towards the devastating aint.
It's the pauper that accrouches - bared indigence
Your need should cost unnumbered lives!
"Tahle země je moje" - nutkání vlastní potřeby
popohnat koně vstříc pustošení ale ne.
Je to žebrák, který se krčí - holá bída
Tvoje potřeby by měly stát neočíslované životy!
might and riches you have sought,
willing to pay the price in human lives!
moc a bohatství, o které jsi usiloval,
odhodlaný zaplatit tu cenu v lidských životech!
False and fallacious, killing and omnivorous
depleting the value of human life!
But we always knew: You came with fortune
and one day you'd come with steel!
Falešný a mylný, zabíjející a všepožírající
anulující hodnotu lidského života!
Ale vždycky jsme věděli: Přisel jsi s bohatstvím
a jednou přijdeš s ocelí!
We did not accept to bear the half-moon on our feet!
A tort that pays it wage death?
Nesouhlasili jsme s nošením půlměsíců na nohách!
Přestupek za který se platí životem?
Well, how does it feel, the blood on your hands?
I hope you had a ball in effacing lives!
Well, how does it feel, the blood on your hands?
I hope the gold you've won bestows your delight!
No, jaký to je pocit, mít krev na rukou?
Doufám, že jsi měl koule při vyhlazování životů!
No, jaký to je pocit, mít krev na rukou?
Doufám, že zlato, co jsi vyhrál, ti poskytne potěšení!
...standing at the top of all the ruin you have left...
watch our wives remigrate with crooked backs...
..stojíc na vrcholu všech těch ruin, které jsi zanechal..
sleduj naše manželky jak se stěhují s křivými zády...

Text přidala Nefi_Kuolema

Text opravil JavaHou

Videa přidali Teena, wintersun

Překlad přidal plevel

Překlad opravil JavaHou

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Spirit

Reklama

Eluveitie texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.