Playlisty Kecárna
Reklama

Alesia - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

The grass was as green as it always was that sinister day
The Blackbird sang their songs as they always did that black-letter day
The day we passed the great gate for the very last time
I did not look back, I knew we'd stay
Toho zlověstného dne byla tráva stejně zelená jako vždy
Toho temného dne kosi zpívali své písně stejně jako vždy
Toho dne, kdy jsme naposledy prošli velkou bránu
Jsem se neohlédl, věděl jsem, že zůstaneme

I knew they I would not let us go leave the death strip
I saw the gleam in their eyes of fear and enslavement
Suffering from the crushing weight
Věděl jsem, že nám nedovolí opustit pás smrti
Viděl jsem v jejich očích záblesk strachu ze zotročení
Utrpení ze zdrcujícího břemene
Beloveth ground take me home Milovaná země, vezmi mě domů
Alesia, Alisanos
Wake me when I'm gone
Ianotouta, eternity
Proclaim our barren sacrifice
Alesie, Alisanos (=bohyně)
Vzbuď mě až budu pryč
Ianotouta, věčnost
Přijmi naši jalovou oběť
On that ground we cherished life
We embraced death
As the children's cries trailed off
Sob yielded deathly hush
Na této zemi jsme si cenili života
Přijali jsme smrt
Když odezněl dětský pláč
Vzlykání ustoupilo smrtelnému tichu
Alesia, Alisanos
Wake me when I'm gone
Ianotouta, eternity
Proclaim our barren sacrifice
Alesie, Alisanos (=bohyně)
Vzbuď mě až budu pryč
Ianotouta, věčnost
Přijmi naši jalovou oběť
The grass was as green as it always was that sinister day
As we walked the alleys like thousand times before
I knew we'd stay
Toho zlověstného dne byla tráva stejně zelená jako vždy
Když jsme kráčeli alejemi jako tisíckrát předtím
Věděl jsem, že zůstaneme
Alesia, Alisanos
Wake me when I'm gone
Ianotouta, eternity
Proclaim our barren sacrifice
Alesie, Alisanos (=bohyně)
Vzbuď mě, až budu pryč
Ianotouta, věčnost
Přijmi naši jalovou oběť
Outside Alesia
We offered a living sacrifice
Před Alesií
Nabídli jsme živou oběť
Outside the doors of Alesia
Where our tears run dry
Před dveřmi Alesie
Kde vyschly naše slzy

Text přidal mikibull27

Text opravila hibertun

Video přidala Denisek

Překlad přidala lonelyinka

Překlad opravila Tyria

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Alesia bylo mohutné oppidum (opevnění), kde se Galové roku 52 př. Kr. poprvé a naposled kompletně sjednotili pod vedením náčelníka kmene Arvernů, Vercingetorixem, v boji proti Římským vojskům vedeným Gaiem Juliem Caesarem. Galové však nebyli zvyklí ani cvičení na organizovaný boj, a tak po dlohém obléhání byl Vercingetorix dotlačen ke kapitulaci, o jejímž způsobu se dodnes tradují legendy. Čest památce galského lidu! (SirJacobus)
Reklama

Helvetios

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.