Playlisty Kecárna
Reklama

Shadows of the Night - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Alone in darkened city streets
You realise what people mean by fear
You hear a distant ethnic tongue
And warning signs start flashing crystal clear
Sám v potemnělých městských ulicích
Uvědomuješ si, že lidé myslí strachem
Slyšíš vzdálený etnický jazyk
A varovné signály začínají křišťálově jasně blikat
Night hunters,they stalk their prey
Knives sharpened,the cowards
The low life that crawls
In the shadows of the night
Noční lovci, stopují svou kořist
Nože naostřené, zbabělci
Bídný život který se plazí
Ve stínech noci
Your mind sparks 'Christ the Yanks were right
I'd feel much safer carrying a gun
Then just thank God that you're a man
Or they'd beat you up & take you one by one
Tvá mysl září 'Kristus Yankee měl pravdu
Cítil bych se bezpečněji se zbraní
Pak prostě děkuji Bohu, že jsi člověk
Nebo by byli pobiti a vzali vás jednoho po druhém
Good people just stay away
These hell makers are here to stay
Controlling their worlds
From the shadows of the night
Dobří lidé zůstávají opodál
Tohle peklo tvoří to, kde stojíme
kontrolujíc naše světy
Ze stínů noci
You panic now you're in their sight
And beads of sweat start running down your
brow
The fever spreads you start to burn
Just how much more of this can we allow
Panikaříš, teď jsi v jejich zorném poli
A korálky potu běží po tvém obočí směrem dolů
Horečka se šíří, začínáš hořet
Prostě jak moc toto můžeme dovolit?
Good people just stay away
These hell makers are here to stay
Controlling their worlds
From the shadows of the night
Dobří lidé zůstávají opodál
Tohle peklo tvoří to, kde stojíme
kontrolujíc naše světy
Ze stínů noci

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Lethal Potion

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.