Playlisty Kecárna
Reklama

Scars - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Every time I see,
my eyes,
in my reflection...
I can't help but be dissapointed,
at who I am...
Pokaždé vidím,
moje oči
v mém odrazu.
Nemůžu si pomoct, ale jsem zklamaná
z toho, kdo jsem.
And everytime I feel,
my skin,
breaking on metal...
It helps me be quiet,
and quiet's where I need to be...
A pokaždé cítím
mou kůži,
lámanou v kovu...
Pomáhá mi to být v klidu,
a klid je kde potřebuju být...
Scars on my skin...
Scars on my heart...
Scars on my soul...
Reminding me of myself...
Jizvy na mé kůži...
Jizvy na mém srdci...
Jizvy na mé duši...
Připomínají mě samotnou.
Scars on my skin...
Scars on my heart...
Scars on my soul...
Reminding me of myself...
Jizvy na mé kůži...
Jzvy na mém srdci...
Jizvy na mé duši...
Připomínají mě samotnou.
And if I let you in,
You'll tear me apart...
A když tě nechám uvnitř
Roztrhaš mě
Every time I feel alone,
and left forgotten,
I have to believe in something...
like angels,
to breathe...
Pokaždé se cítím sama,
a v zapomnění
Mám věřit v něco...
jako andělé,
V dýchaní
And every time I see,
my pain,
beating in rythym...
I need to be silenced,
In silence where I hide my fear...
Pokaždé vidím,
mou bolest
bušící v rytmu...
Potřebuju být umlčená
V tichu kde schovám svůj strach...
Scars on my skin...
Scars on my heart...
Scars on my soul...
Reminding me of myself...
Jizvy na mé kůži...
Jizvy na mém srdci...
JIzvy na mé duši...
Připomínají mě samotnou
Scars on my skin...
Scars on my heart...
Scars on my soul...
Reminding me of myself...
Jizvy na mé kůži...
Jizvy na mém srdci...
Jizvy na mé duši...
Připomínají mě samotnou.
And if I let you in,
You'll tear me apart...
A když tě nechám uvnitř
Roztrháš mě
So just hold me,
wrap me in your arms,
don't let me fall again...
teach me,
so I don't have to learn anything more from you...
Tak chyť mě,
zabal mě ve svých paží,
nenechávej mě znovu spadnout...
nauč mě,
že se nemám nic dalšího od tebe
Isn't my pain good enough for faith,
in you?
Isn't my pain good enough for faith,
in you?
Není má bolest dost dobrá ve víru,
V tebe?
Není má bolest dost dobrá ve víru,
V tebe?
So just hold me,
wrap me in your arms,
don't let me fall again...
teach me,
so I don't have to learn anything more from you...
Tak znovu chyť mě,
zabal mě do svých paží,
nenechávej mě znovu spadnout...
nauč mě,
že nemám poznat cokoliv dalšího z tebe...
Isn't my pain good enough for faith,
in you?
Isn't my pain good enough for faith,
in you?
Moje bolest není dost dobrá pro víru,
v tobě?
Moje bolest není dost dobrá pro víru,
v tobě?

Text přidala lonelyinka

Video přidala lonelyinka

Překlad přidala Sill99

Překlad opravila EmilyAnne

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Last Moment

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.